...
streszczenie biznesplanu

Streszczenie biznesplanu

Streszczenie biznesplanu – wprowadzenie

Biznesplan to dokument, który stanowi podstawę każdego przedsięwzięcia. Jest to szczegółowe opracowanie strategii i działań, które mają na celu osiągnięcie założonych celów. W biznesplanie przedstawione są informacje dotyczące produktu lub usługi, rynku, konkurencji oraz planu finansowego. W tym artykule przedstawimy streszczenie biznesplanu oraz podstawowe elementy, które powinny się w nim znaleźć.

Biznesplan – od czego zacząć?

Przy tworzeniu biznesplanu, należy zacząć od określenia precyzyjnego celu tego dokumentu. Inaczej tworzy się biznesplan pod kątem inwestorów prywatnych czy banków, a inaczej do celów własnych. Biznesplany pod kątem pozyskania dotacji to jeszcze inna kategoria.

Następnie, należy zastanowić się nad tym czy tworzyć biznesplan samodzielnie, skorzystać z gotowych wzorów czy też powierzyć jego wykonanie profesjonalistom. Kiedy nie masz doświadczenia w tworzeniu takich opracowań, polecam tę ostatnią opcję. Zapewni to odpowiednio wysoki poziom dokumentu.

człowiek tworzący streszczenie biznesplanu

Aby móc przystąpić do tworzenia biznesplanu, trzeba przemyśleć dokładnie założenia przedsiewzięcia. Cenne mogą okazać się następujące informacje:

 • realny popyt (zapotrzebowanie) na Twój produkt lub usługę,
 • unikatowość oferty w porównaniu z konkurentami,
 • wielkość rynku i trendy rynkowe (np. sezonowość),
 • profil idealnego Klienta,
 • koszty planowane do poniesienia oraz zakładany poziom marż,
 • kanały i sposoby sprzedaży.

Mając poukładane w głowie ww. informacje, możesz przystąpić do przelewania założeń na papier. Pamiętaj aby dokument był możliwie przejrzysty i atrakcyjny wizualny dla odbiorcy – unikaj tzw. „ścian tekstu”.

Jak napisać streszczenie biznes planu?

Myśląc o streszczeniu biznesplanu, należy odróżnić dwie odrebne kategorie. Po pierwsze, może to być spis treści, a więc lista typu:

 • skrócone podsumowanie/wprowadzenie (tzw. „executive summary”),
 • misja firmy,
 • dane rejestrowe firmy
 • opis produktu lub usługi,
 • zespół odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia,
 • profil klienta,
 • plan operacyjny i harmonogram działań,
 • definicja rynku,
 • analiza rynku lokalnego,
 • analiza rynku międzynarodowego,
 • definicja konkurencji,
 • analiza konkurentów pośrednich,
 • analiza konkurentów bezpośrednich,
 • przewagi konkurencyjne,
 • plan marketingowy (w tym analiza 5p lub 7p),
 • działania sprzedażowe,
 • analiza SWOT,
 • opis założeń finansowych,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • przepływy pieniężne (cashflow),
 • IRR i NPV,
 • analiza wrażliwości.

Jednak może to być również krótki wstęp lub podsumowanie całego biznesplanu. Inaczej zwane po angielsku „executive summary” czy też „business summary”. Wzór streszczenia biznesplanu rozumianego w ten sposób znajdziesz poniżej.

Streszczenie biznesplanu – przykład

Poniżej możesz zobaczyć przykładowe streszczenie biznesplanu dla fikcyjnej firmy o nazwie „Healthy Bites”, która produkuje i sprzedaje zdrowe przekąski.

„Healthy Bites to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży zdrowych przekąsek. Nasze produkty to pyszne przekąski, które dostarczają organizmowi niezbędne składniki odżywcze i pozytywnie wpływają na zdrowie. Produkty są dostępne w różnych smakach i wariantach, aby zaspokoić różne gusta i preferencje dietetyczne.

Nasz cel to zmienić podejście do przekąsek i uświadomić ludziom, że zdrowe jedzenie może być smaczne i dostępne w każdym momencie. Wierzymy, że każdy powinien mieć dostęp do zdrowego jedzenia, bez konieczności rezygnowania z wygody i smaku.

W ramach strategii marketingowej skupiamy się na promocji zdrowego stylu życia i łączymy nasze produkty z aktywnym trybem życia. Nasze przekąski są dostępne w sklepach z artykułami spożywczymi oraz w siłowniach i klubach fitness. Dzięki temu osoby, które dbają o swoje zdrowie, mogą łatwo i wygodnie zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe.

W ramach planu operacyjnego zamierzamy zwiększyć produkcję i dystrybucję naszych przekąsek. Planujemy także rozszerzyć naszą ofertę produktową, wprowadzając nowe smaki i warianty, aby zaspokoić różnorodne gusta klientów. Wszystkie produkty są tworzone w oparciu o najwyższe standardy jakości i z wykorzystaniem naturalnych składników.

W naszym planie finansowym zakładamy, że będziemy potrzebowali inwestycji na rozwój produkcji oraz na marketing i promocję naszych produktów. Szacujemy, że przychody w ciągu pierwszych dwóch lat wyniosą około 500 000 zł rocznie, a koszty będą wynosić około 400 000 zł rocznie. Planujemy zwiększyć zyski poprzez dywersyfikację źródeł przychodów i poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Celem niniejszego biznesplanu jest przedstawienie założeń firmy w sposób przejrzysty dla potencjalnych odbiorców tj. inwestorów prywatnych i banków.”

wzór gotowego streszczenia biznesplanu

Business model canvas, pitch deck – alternatywy dla streszczenia biznesplanu

Streszczenie biznesplanu obejmuje podstawowe cele działalności, sposób realizacji tych celów i opis otoczenia zewnętrznego. Często także ogólne informacje na temat finansów projektu.

Zamiennikiem dla streszczenia biznesplanu może być pitch deck – prezentacja inwestorska czy też modele: lean canvas bądź business model canvas. Wszystkie ww. formaty sprowadzają się do przedstawienia biznesplanu w formie uproszczonej. W przypadku business model canvas i lean canvas może to być nawet tylko jedna kartka papieru.

Na naszym blogu znajdziesz artykułu prezentujące szczegółowo pitch deck, business model canvas czy lean canvas wraz z przykładami.

Aby wybrać odpowiedni format, trzeba odpowiedzieć na pytanie po co tworzymy biznesplan lub streszczenie biznesplanu. Dobór formy powinien zostać dokonany na podstawie oczekiwań odbiorcy. Tak aby praca włożona w przygotowanie takiego opracowania miała sens.

potrzebujesz prezentacji inwestorskiej? skontaktuj się z nami

Streszczenie biznesplanu – pytania i odpowiedzi

Co to jest streszczenie biznesplanu?

Streszczenie biznesplanu to krótkie podsumowanie biznesplanu, które zawiera najważniejsze informacje na temat firmy i jej planów. Streszczenie biznesplanu ma na celu zainteresowanie potencjalnych inwestorów i klientów, przedstawienie idei i celów firmy oraz uzasadnienie potrzeby finansowania.

Co powinno się znaleźć w streszczeniu biznesplanu?

W streszczeniu biznesplanu powinny znaleźć się najważniejsze informacje na temat firmy, takie jak nazwa, krótki opis działalności, cel biznesowy, target klienta oraz źródła przychodu. Ważne jest również uwzględnienie informacji na temat planów rozwoju, strategii marketingowej oraz planu finansowego.

Dlaczego streszczenie biznesplanu jest ważne?

Streszczenie biznesplanu jest ważne, ponieważ pozwala na szybkie zapoznanie się z istotnymi informacjami dotyczącymi firmy i jej planów. Potencjalni inwestorzy i klienci często mają ograniczoną ilość czasu, aby zapoznać się z całym biznesplanem, dlatego streszczenie umożliwia im szybkie zrozumienie idei i celów firmy.

Jakie powinny być cele streszczenia biznesplanu?

Celem streszczenia biznesplanu powinno być zainteresowanie potencjalnych inwestorów i klientów, przedstawienie istotnych informacji na temat firmy oraz uzasadnienie potrzeby finansowania. Streszczenie biznesplanu powinno zachęcać do dalszej lektury i podjęcia decyzji o inwestycji lub współpracy z firmą.

Jakie informacje powinno zawierać streszczenie biznesplanu dla inwestorów?

Streszczenie biznesplanu dla inwestorów powinno zawierać informacje na temat potencjalnych zysków, planów rozwoju oraz strategii wejścia na rynek. W streszczeniu mogą być również informacje na temat zespołu zarządzającego, jego doświadczenia oraz wizji firmy na długofalową przyszłość.

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.