Ścieżka SMART

Ścieżka SMART – dla kogo?

Ścieżka SMART – wprowadzenie

Pewnie słyszałeś/aś o dotacjach z tzw. „Ścieżki SMART”. Jeżeli szukasz dokładniejszych informacji na ten temat, a w szczególności interesuje Cię to czy możesz skorzystać z tego finansowania – jesteś w dobrym miejscu. W tym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat tej dotacji, podane w przystępnej formie.

Pamiętaj jednak, że Ścieżka SMART to tylko jedno z kilkudziesięciu dostępnych aktualnie rozwiązań finansowych. Jeżeli chcesz poznać pozostałe fundusze europejskie jak i inne rozwiązania, sprawdź nasz informator – DostepneDotacje.pl ;

Zachęcam do lektury, a jeśli mimo wszystko na koniec pozostanie niedosyt wiedzy, zawsze możesz się z nami skontaktować.

Ścieżka SMART – podstawowe informacje

Ścieżka SMART to dotacje w ramach szerszego programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). Są to środki przyznane Polsce w ramach budżetu europejskiego na lata 2021-2027. Głównym celem tego finansowania jest wsparcie realizacji prac b+r (badawczo-rozwojowych) w przedsiębiorstwach oraz wprowadzenie ich wyników na rynek.

Z tego powodu, już na tym etapie warto podkreślić, że na wsparcie będą mogły liczyć przede wszystkim firmy, które planują wdrożenie innowacji. Co istotne, musi to być rozwiązanie innowacyjnego co najmniej na skalę kraju. Nie mówimy o nowej stronie internetowej czy zakupie oprogramowania, a o przełomowych (w danej branży) rozwiązaniach technologicznych.

Uśmiechnięta kobieta - ekspert od dotacji

Na finansowanie projektów w ramach Ścieżki SMART przeznaczono ogromne środki, bo ponad 4 miliardy euro.

Moduły obowiązkowe i moduły fakultatywne

W ramach ubiegania się o dofinansowanie ze Ścieżki SMART, wnioskodawca ma obowiązek wybrać co najmniej jeden z obowiązkowych modułów. Są to: moduł B+R oraz moduł wdrożenie innowacji. Można wybrać jeden z dwóch ww. modułów lub oba.

Ponadto, można choć nie trzeba wybrać także dodatkowe moduły (fakultatywne) takie jak:

 • moduł infrastruktura B+R;
 • moduł cyfryzacja;
 • moduł zazielenienie przedsiębiorstw;
 • moduł kompetencje;
 • moduł internacjonalizacja.

Każdy z modułów dedykowany jest innym działaniom. W konsekwencji, przeznaczenie środków jest inne i zależne od właściwości modułu. Również poziom dofinansowania może się różnić.

żarówka jako metafora innowacyjności

Jak wskazano powyżej, obowiązkowy jest jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji, dlatego jeśli Twój plan rozwoju biznesu nie zakłada powyższych elementów, ścieżka SMART nie będzie rozwiązaniem dla Ciebie. Największe szanse mają te projekty, które będą realizowały prace B+R (badania i rozwój), a więc badania naukowe (z wykorzystaniem kadry naukowej) nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które następnie będą wdrażane w prowadzonym biznesie.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki?

Przeznaczenie środków jest uzależnione od charakteru danego modułu. Poniżej katalog przykładowych kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych modułów:

Moduł B+R:

 • wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,
 • zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem) – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w Module B+R,
 • koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,
 • koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,
 • koszty pośrednie (ogólne). 

Moduł wdrożenie innowacji:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,
 • koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduł infrastruktura B+R:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Moduł cyfryzacja:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych.

Moduł zazielenienie przedsiębiostw:

 • zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,
 • zwiększenie efektywności energetycznej, 
 • inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
 • propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • koszty usług doradczych w tym przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • koszty LCA oraz PEF,
 • wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami. 
banknoty euro

Moduł kompetencje:

 • zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,
 • koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Moduł internacjonalizacja:

 • pokrycie kosztów udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),
 • pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Poziom dofinansowania

Obliczenie poziomu dofinansowania w ramach Ścieżki SMART jest stosunkowo skomplikowane, ponieważ poziom ten zależy od kilku czynników. Są to m.in. miejsce realizacji projektu czy dobór modułów i kosztów kwalifikowanych w ramach danego modułu.

Ogólnie, maksymalny poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie, moduł B+R powinien zawierać nie mniej niż 20% ogólnych kosztów projektu.

zespół pracowników opracowujących innowację do wdrożenia w firmie

Wpływ na poziom dofinansowania ma tzw. „mapa pomocy regionalnej”. W ramach tego kryterium, szczególnie uprzywilejowane są firmy z województw wschodnich, za które uznaje się: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Warto zapoznać się z całą mapą pomocy regionalnej, gdyż poziom dofinansowania może różnić się nawet w ramach jednego województwa (tak jest m.in. w mazowieckim). Mapę można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Terminy naborów

Aktualny nabór dla firm z sektora MŚP trwa do 30 października 2023r. Pamiętaj jednak, że profesjonalnej opracowanie wniosku trwa co najmniej miesiąc. Dlatego, jeżeli myślisz na poważnie o skorzystaniu z tej dotacji już w tym naborze, najlepiej zacząć prace nad wnioskiem najpóźniej we wrześniu.

Również do 30 października 2023r. trwa nabór tematyczny „Dostępność” realizowany także w ramach Ścieżki SMART. Celem tego programu jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami np. niepełnosprawnych. Również w tym przypadku mamy do czynienia z modułami obowiązkowymi i fakultatywnymi.

Od 26 października do 2023r. do 9 stycznia 2024r. potrwa nabór w ramach Ścieżki SMART dla konsorcjów. Przez konsorcjum rozumiana jest współpraca firmy z sektora MŚP z dużą firmą lub firmy z jednostką naukową czy organizacją badawczą lub pozarządową.

tekst "potrzebujesz wsparcia w napisaniu wniosku? skontaktuj się z nami"

Kolejne nabory dla firm z sektora MŚP w ramach Ścieżki SMART są planowane w 2024r., jednak na dziś nie ma jeszcze dokładnego harmonogramu. Prawdopodobnie będzie to marzec i kwiecień 2024r.

Warto wspomnieć, że o finansowanie z tego programu mogą starać się także duże przedsiębiorstwa, jednak w ich przypadku za przeprowadzany nabór odpowiada nie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Sprawdź czy masz szansę na uzyskanie finansowania

Aby szybko sprawdzić czy masz realne szanse na uzyskanie dotacji z programu Ścieżka SMART zadaj sobie kilka podstawowych pytań:

 1. Czy dysponujesz niezbędnym wkładem własnym (zwróć uwagę na mapę pomocy regionalnej i lokalizację Twojego projektu!)?
 2. Czy Twój projekt jest związany z opracowaniem i wdrożeniem innowacji, która stanowi przełomowe rozwiązanie co najmniej na skalę krajową?
 3. Czy wartość Twojego projektu to co najmniej 1 milion zł?

Jeżeli na wszystkie powyższe pytania odpowiadasz pozytywnie, warto rozważyć staranie o wsparcie finansowe ze Ścieżki SMART. Najlepiej, odezwij się wówczas do nas abyśmy bezpłatnie przeanalizowali Twój potencjalny projekt i zaplanowali działania celem pozyskania finansowania.

W innym przypadku, a więc gdy jedna z odpowiedzi jest negatywna, rekomenduję poszukanie innych możliwości finansowania, a tych jest sporo.

Co zamiast Ścieżki SMART?

Ścieżka SMART choć to prawdopodobnie aktualnie najpopularniejsza dotacja nie jest jedyna. Istnieją inne rozwiązania, zarówno w ramach programów regionalnych (wojewódzkich), ogólnokrajowych jak i ogólnoeuropejskich.

Jeżeli chcesz poznać te inne możliwości (pełną, aktualizowaną na bieżąco listę) to zapraszam Cię do zapisania się na nasz informator pod adresem: https://dostepnedotacje.pl ;

uścisk dłoni

Pamiętaj jednocześnie, że dotacje to nie jedyna możliwość finansowania rozwoju firmy. Niektóre firmy mogą skutecznie starać się o finansowanie zewnętrzne ze źródeł takich jak inwestorzy prywatni czy kredyty bankowe (jak również kredyty preferencyjne). Warto rozważyć także te możliwości, chętnie opowiemy Ci o nich więcej podczas rozmowy.

Ścieżka SMART – podsumowanie

Ścieżka SMART została zaprojektowana celem wspierania opracowania innowacji produktowej czy procesowej przez przedsiębiorców. W efekcie tych działań powinno nastąpić wdrożenie innowacyjnego rozwiązania. Wdrażanie innowacji produktowych ma się przyczynić do zwiększenia poziomu innowacyjności polskiego gospodarki.

Jest instrument dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dla dużych firm.

dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorcy wydają się moduły fakultatywne. Umożliwiają one np. zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych (internacjonalizację przedsiębiorstw), podnoszenie kompetencji kadr czy zieloną transformację przedsiębiorstwa.

Pośród celów programu można wskazać takie elementy jak doskonalenie kompetencji pracowników, kreowanie innowacyjnych produktów będących własnością przedsiębiorcy, działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, rozwój nowych modeli biznesowych, wsparcie prac badawczo rozwojowych (realizacji agendy badawczej), obsługi infrastruktury badawczej, usprawnienia gospodarki odpadami czy transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej. Są to tylko przykładowe cele. Należy jednak pamiętać, że podstawowym celem jest oparcie projektu o Prace B+R i wdrożenie innowacji.

Ścieżka SMART – pytania i odpowiedzi

Q: Prowadzę firmę w Warszawie – czy Ścieżka SMART to rozwiązanie dla mnie?

A: Ze względu na mapę intensywności pomocy regionalnej, prawdopodobnie nie.

Q: W jaki sposób jest weryfikowana innowacyjność mojego (proponowanego) rozwiązania?

A: Jest to szczegółowo badane na etapie oceny wniosku i panelu ekspertów. Projekty, które nie są innowacyjne, nie mają szans. Ekspert oceniający może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających innowacyjność rozwiązania

Q: Czy jest możliwość skorzystania tylko z modułu fakultatywnego np. internacjonalizacji?

A: Nie ma takiej możliwości. Projekt musi zawierać co najmniej jeden moduł obowiązkowy z listy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do nas na info@welldonebusiness.com

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.