kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny – wprowadzenie

Interesuje Cię dofinansowanie projektu, który pozwoli ograniczyć zużycie energii w Twojej firmie? Jeśli tak, przeczytaj dokładnie ten artykuł. Co najważniejsze, kredyt ekologiczny to w rzeczywistości dotacja, a nie klasyczny kredyt. Zapoznaj się z informacjami na temat tej opcji finansowania i skorzystaj z kredytu ekologicznego w swojej firmie.

roślina jako symbol kredytu ekologicznego

Co to jest kredyt ekologiczny?

Jest to program realizowany w ramach FENG (fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki), którego celem jest wspieranie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Mówiąc inaczej, na wsparcie mogą liczyć te firmy, które w istotny sposób ograniczą zużycie energii w ramach realizowanego projektu.

Co najważniejsze aby skorzystać z dotacji, należy uwiarygodnić ograniczenie zużycia energii w firmie (lub w danym obszarze w firmie) o minimum 30% względem pierwotnych wyników (aktualnego zużycia).

Jest to wyliczane w ramach audytu efektywności energetycznej (audyt energetyczny), który należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o premię ekologiczną (dotację), gdyż jego wynik stanowi jeden z niezbędnych załączników.

kredyty technologiczne

Wsparcie ma formę premii ekologicznej – dofinansowania stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Poziom dofinansowania waha się od 25% do 80%. Jest uzależniony od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji firmy i projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze jak i małe spółki (sektor MŚP w tym średnie przedsiębiorstwa, small mid-caps, mid-caps).

Procedura pozyskania kredytu ekologicznego

Pierwszy krok do uzyskania kredytu ekologicznego to analiza czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie tej dotacji. Well Done Business wykonuje taki audyt bezpłatnie, jednak możesz to zrobić także samodzielnie odpowiadając sobie na pytanie czy działania, które planujesz wdrożyć (np. zakup środków trwałych, urządzeń) pozwoli zaoszczędzić o minimum 30% zużycie energii. Pamiętaj, że jest to program konkretnie na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, a niezwiązany z ochroną środowiska naturalnego ogólnie.

Później najlepiej sprawdzić zdolność kredytową w jednym z banków wskazanych na liście Banku Gospodarstwa Krajowego. Na liście znajduje się większość dużych banków w Polsce, w tym m.in.: PKO Bank Polski, Alior Bank, mBank, Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, ale też np. Bank Spółdzielczy w Brodnicy. To ważne, bo musisz zawrzeć warunkową umowę kredytową lub uzyskać promesę przyznania kredytu komercyjnego. Taki dokument stanowi załącznik do wniosku o przyznanie premii ekologicznej (wniosek o uzyskanie kredytu ekologicznego). Badanie pozytywnej oceny zdolności kredytowej należy przeprowadzić zanim zaczniesz pracę nad wnioskiem.

OZE jako cel kredytu technologicznego

Następnie warto znaleźć firmę, która zrealizuje audyt energetyczny jak i przede wszystkim partnera, która pomoże Ci w profesjonalnym sporządzeniu wniosku. Jeżeli wcześniej nie pisałeś/aś samodzielnie wniosków dotacyjnych, odradzam ten wariant. Wniosek dotacyjny jest stosunkowo skomplikowany i lepiej oddać to zadanie w ręce doświadczonych profesjonalistów. Tym samym zwiększysz szanse powodzenia.

Po złożeniu wniosku (zazwyczaj jego opracowanie zajmuje ok. 3-5 tygodni), oczekujesz na wynik. W przypadku kwalifikacji do dofinansowania, zawierasz umowę i realizujesz projekt wg założeń wpisanych we wniosku, a finansowanie przekazuje Ci bank komercyjny (na bazie promesy czy wcześniej zawartej umowy kredytowej). Część kredytu (w zależności od poziomu otrzymanego dofinansowania) zostanie spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków UE – to jest premia ekologiczna. Pamiętaj, że musisz wykazać wkład własny zarówno w banku jak i na etapie gdy chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku wniosku o dotację, powinien to być wkład w gotówce.

Warunki finansowania (kredyt komercyjny)

Warunki kredytu komercyjnego, którego dotyczy promesa nie mają istotnego znaczenia przy ocenie wniosku o premię ekologiczną. Nie ma znaczenia czy jest to oprocentowanie stałe czy zmienne, jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania czy prowizja za przyznanie finansowania.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to równowartość 50 milionów euro. Nie został ustalony dolny próg, w ramach którego można się starać o finansowanie. Uzyskane środki powinny zostać przeznaczone na cele ekologiczne, zgodne z wykazem umieszczonym we wniosku.

Inwestycje ekologiczne – na co można przeznaczyć otrzymane środki?

Finansowanie uzyskane z banku może zostać przeznaczone na cele:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.
FENG kredyt ekologiczny BGK

Oczywiście wszystkie te koszty (katalog kredytowanych kosztów kwalifikowanych) powinny pozostawać w bezpośrednim związku z celem nadrzędnym jakim jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii. Może się to wiązać ze zmianą źródeł wykorzystywanej energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii (w tym instalacji oze), wykorzystania innych urządzeń ekologicznych, które podnoszą efektywność energetyczną, wspieranie rozwiązań związanych z optymalizacją zużycia czy odzyskiem ciepła. Montaż urządzeń ekologicznych może być finansowany zarówno w zakresie nabycia środków trwałych (zakup urządzeń) jak i ewentualnych niezbędnych robót budowlanych. Warto skonsultować zakładany zakres kosztów z profesjonalistami aby finalnie uzyskać wsparcie bez przeszkód formalnych.

Dlaczego warto szybko podjąć decyzję o pozyskaniu kredytu ekologicznego?

Aby złożyć wniosek w terminie (w aktualnym naborze), należy zdążyć do 17 sierpnia 2023r. Jednak co ważne, nabór może zostać zakończony wcześniej. Jest to wysoce prawdopodobne w przypadku dużej ilości składanych wniosków. Może się okazać, że nabór zostanie zakończony już w lipcu.

Dlatego biorąc pod uwagę czas konieczny na załatwienie formalności z bankiem komercyjnym, czas potrzebny na zrealizowanie audytu efektywności energetycznej oraz czas potrzebny na profesjonalne sporządzenie wniosku daje to minimum 30 dni pracy. Właśnie z tego powodu, najlepiej zabrać się za działanie od razu.

Czy to opcja finansowania dla firm z całej Polski?

Tak, o wsparcie mogą aplikować firmy z całej Polski. Jednak poziom dofinansowania różni się m.in. w zależności od miejsca realizacji projektu. Zastosowanie znajduje mapa pomocy regionalnej (mapa intensywności pomocy regionalnej). Wg niej, na największe wsparcie mogą liczyć mikro i małe firmy z obszaru Polski Wschodniej – województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie.

Szczegółowe informacje dot. poziomu potencjalnego finansowania dla Twojej firmy możesz uzyskać kontaktując się z nami i opisując swoją firmę oraz plany inwestycyjne w zakresie energooszczędności.

kredyt ekologiczny jako dotacja

Współpraca z Well Done Business przy pozyskaniu kredytu ekologicznego

Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu finansowania dla firm

99% naszych wniosków przechodzi ocenę formalną w programach dotacyjnych. Ponad 50% składanych wniosków otrzymuje pozytywną ocenę i kwalifikację do finansowania. W 2023 roku jest to w obu wyżej wymienionych przypadkach 100% skuteczność. Nie przyjmujemy do realizacji projektów, które nie mają szans na uzyskanie finansowania. Zapewniamy bezpłatną weryfikację w zakresie tego czy projekt nadaje się do danego programu.

Kompleksowo podchodzimy do tematu finansowania dla firm. Nawet jeśli kredyt ekologiczny to nie rozwiązanie dla Ciebie, warto porozmawiać o innych możliwościach. Dotacjach, ale też o inwestorach prywatnych, konkursach biznesowych czy kredytach.

tekst "potrzebujesz wsparcia w napisaniu wniosku? skontaktuj się z nami"

Terminowość, responsywność

Zawsze dotrzymujemy umówionych terminów dot. realizacji. Gdy sytuacja tego wymaga, jesteśmy w kontakcie z Klientem także poza standardowymi godzinami pracy.

Atrakcyjne stawki wynagrodzenia

Posiadamy jedne z niższych stawek wynagrodzenia biorąc pod uwagę stawki rynkowe w całym kraju. W naszym zespole znajdują się specjaliści z doświadczeniem w pracy w największych polskich i międzynarodowych firmach doradczych (działy odpowiedzialne za pozyskiwanie finansowania).

Pracujemy w modelu hybrydowym – podstawa + prowizja za sukces.

Proces współpracy krok po kroku

Pierwszy krok to kontakt i opisanie planów. Następnie należy przeanalizować czy firma ma szansę na dotację (czy spełnia wymogi formalne). Pomagamy w tym zakresie. Po pozytywnej kwalifikacji podpisujemy umowę i zaczynamy pracę nad wnioskiem. W przypadku kwalifikacji do finansowania (pozytywna decyzja) zostaje zawarta umowa o finansowanie. Pomagamy w sprawnym przeprowadzeniu i rozliczeniu projektu.

Kredyt ekologiczny – pytania i odpowiedzi

Q: Czy projekt może dotyczyć wyłącznie instalacji oze?

A: Nie, ale instalacja OZE może być częścią projektu.

Q: Czy środki można przeznaczyć na termomodernizację?

A: Tak, pod warunkiem spełnienia wszystkich innych warunków formalnych programu.

Q: Czy kredytem można sfinansować inne, niepowiązane z projektem koszty?

A: Kredyt powinien być bezpośrednio związany z inwestycjami ekologicznymi związanymi z opisem projektu we wniosku oraz ze zrealizowanym audytem efektywności energetycznej (jego zaleceniami).

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.