...
Fundusze UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jak otrzymać dotacje na rozwój firmy

Wprowadzenie

2023 rok to w Polsce pierwszy rok nowej perspektywy budżetowej 2021-2027. Inaczej mówiąc, do dyspozycji przedsiębiorców są rekordowo wysokie środki. Jednocześnie, to ostatnie tak korzystne rozdanie środków dla Polski. W związku z tym, warto szybko zorientować się w możliwościach i skorzystać z dotacji. Może to istotnie pomóc w rozwoju własnej działalności gospodarczej (także jeśli jest prowadzona w formie spółki). Przeczytaj artykuł aby dowiedzieć się jakie fundusze europejskie i inne środki są lub będą dostępne.

Fundusze UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Fundusze na rozwój przedsiębiorstwa – skąd czerpać informacje

Punkt wyjścia do pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstwa czy podjęcie działalności gospodarczej to uzyskanie informacji nt. odpowiednich programów. W każdym miesiącu może być realizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć w tym zakresie. Taki wynik jest możliwy, kiedy doda się wszystkie programy dotacyjne, preferencyjne kredyty, aktywność inwestorów prywatnych czy konkursy dla firm z nagrodami finansowymi.

Na dziś, jedynym miejscem w polskim internecie, które agreguje wszystkie ww. programy w jednym miejscu i tworzy z tego czytelny, przejrzysty informator dla przedsiębiorców jest newsletter na stronie DostepneDotacje.pl ;

Można również śledzić informacje na własną rękę. Jest to, jednak o tyle trudne, że o ile nie zajmujesz się na co dzień dotacjami, prawdopodobnie nie dotrzesz do wszystkich źródeł w tym zakresie. Dodatkowo, nabory bardzo często się zmieniają. W efekcie, takiej weryfikacji należy dokonywać minimum raz w tygodniu.

baner zachęcający do zapisu na informator dotacyjny

A gdzie można szukać informacji? Podam Ci tylko kilka przykładowych źródeł:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Programy Regionalne opisywane na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl;

Ponadto, wsparcie dla małych i średnich firm jest często dostępne poprzez inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory, w ramach platform startowych czy w lokalnych grupach działania. Informacje znajdziesz też w Programach Regionalnych realizowanych w skali danego województwa. To tylko przykładowe zestawienie – programów jest więcej. Jak widzisz, potencjalnych możliwości jest naprawdę sporo. W związku z tym, istnieją szanse na skorzystanie z finansowania.

Dotacje na rozwój firmy 2023. Jak uzyskać dotacje unijne krok po kroku?

Aby otrzymać dofinansowanie, należy zidentyfikować odpowiedni program. To już wiesz. Co dalej? Zobacz poniższą infografikę:

pozyskanie dotacji krok po kroku

Drugi krok to profesjonalne sporządzenie wniosku dotacyjnego. Aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie funduszy unijnych, warto zlecić to zadanie doświadczonym specjalistom.

Na tym etapie, może być Ci potrzebny szczegółowy biznesplan. Zazwyczaj wymagają go instytucje takie jak PARP, NCBiR, Lokalne Grupy Działania. Kiedy planujesz własny biznes lub rozwijasz nowy projekt to i tak warto sporządzić taki dokument do celów własnych.

Pamiętaj również, że niezbędne może być wykazanie wkładu własnego. Jego wysokość może być uzależniona od miejsca realizacji projektu (niższy wkład własny dla firm z Polski wschodniej).

Szczegółową specyfikację i kryteria dot. wymogów znajdziesz w regulaminie programu. Ważne aby dzień złożenia wniosku zmieścił się w terminie – najlepiej w pierwszej turze naboru, dopóki są dostępne środki. Niektóre możliwości dofinansowania wyczerpują się właśnie już w pierwszej turze danego naboru ze względu na ogromną ilość wniosków. To kolejny argument za tym aby mieć pełną wiedzę o naborach – jak najszybciej.

Wnioski w ramach funduszy europejskich zazwyczaj są rozpatrywane przez wiele tygodni (średnio 2-3 miesiące). Weź to pod uwagę przy planowaniu harmonogramu działań.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawierasz umowę o finansowanie. Później przystępujesz do realizacji projektu.

W trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, należy go odpowiednio rozliczyć (raporty, itp.).

Pożyczki, kredyty i poręczenia w inicjatywie JEREMIE

Oprócz dotacji, dostępne są również instrumenty zwrotne, a więc pożyczki i kredyty. Co ważne, są to często pożyczki przyznawane na preferencyjnych zasadach. Oprocentowanie pożyczki może być niższe niż w przypadku kredytów komercyjnych. Możliwe są też inne korzyści, np. brak prowizji, niższy wkład własny czy jego brak.

Warto śledzić informacje BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) w tym zakresie jak i instytucji działających lokalnie.

Informacje dotyczące tego typu finansowań znajdziesz także w naszym informatorze.

Zainteresuj się także programami takimi jak „pożyczki płynnościowe”, „kredyt technologiczny” czy „kredyt na ekoinnowacje”. Być może, któryś z tych programów będzie pasował do Twoich oczekiwań.

Z kolei na start własnego biznesu można starać się o finansowanie z takich programów jak np. „mikropożyczka” czy „wsparcie w starcie”. Niektóre nowe możliwości dofinansowania będą znane dopiero w najbliższych miesiącach, ponieważ warunki są dopiero układane.

Tak, więc projekty unijne to nie jedyne źródło środków na rozwój firmy.

Dotacje na rozpoczęcie działalności

Oprócz funduszy unijnych na rozwój firmy, dostępne są także środki na samo rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczególnie dotyczy to mikro małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcia można szukać m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w urzędach pracy czy Lokalnych Grupach Działania. Często środki dostępne są też w ramach regionalnych programów operacyjnych. Istotny może być przedmiot planowanej działalności gospodarczej.

Zestawienie pełnych możliwości znajdziesz w naszym informatorze.

Z jakich programów unijnych mogą skorzystać właściciele firm? (preferowane branże)

Szczególnie preferowane branże pod kątem dotacji to aktualnie wdrażanie innowacji czy wykorzystanie źródeł odnawialnych – szerzej wszystko co ekologiczne. Ubiegać się o dotacje mogą oczywiście również inne firmy. Po prostu statystycznie to te wskazane powyżej przedsięwzięcia będą miały najłatwiej o środki. Wynika to z polityki UE, która chce wspierać innowacje i transformacje energetyczną.

Rozwój działalności gospodarczej w innych branżach również będzie możliwy, ale znalezienie odpowiedniego programu może wymagać znacznie więcej czasu i starań.

Przy większości projektów, nie ma znaczenia czy prowadzisz biznes w ramach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy też w ramach wpisu do KRS.

kran jako metafora dofinansowania na rozwój firmy

Fundusze zalążkowe, venture capital i business angels

Działalność gospodarczą możesz rozwijać także w oparciu o finansowanie prywatne.

Szczególnie duże szanse masz, jeśli działasz w obszarze nowoczesnych technologii. Inwestorzy stale poszukują nowych firm, które wpisują się w ich politykę inwestycyjną. Są to aniołowie biznesu (majętne osoby prywatne) czy fundusze kapitału zalążkowego (pre-seed i seed).

Fundusze podwyższonego ryzyka dokonują wielu inwestycji, licząc na to, że co któraś przyniesie im ogromny, nawet kilkusetkrotny zwrot.

Rozpoczęcie własnego biznesu czy jego rozwój ze wsparciem odpowiedniego inwestora, znacznie zwiększa szanse powodzenia.

Aby przekonać inwestora do inwestycji zazwyczaj trzeba sporządzić szczegółowy biznesplan w formie prezentacji (tzw. pitch deck).

Pamiętaj, że bardzo łatwo spalić kontakt w przypadku pójścia do inwestora nieprzygotowanym. Pierwsze wrażenie robisz tylko raz. W celu poprawy twojej sytuacji wyjściowej, skonsultuj swój poziom przygotowania z ekspertem, przed podjęciem rozmów. Pamiętaj też o udziale prawnika przy negocjacjach finalnej treści umowy.

prezentacja inwestorska pitch deck

Fundusze na rozwój przedsiębiorstwa – na co można je wydatkować

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych, a więc wydatków, na które możesz przeznaczyć dotację, znajdziesz w regulaminie programu. Wszystko zależy od projektu, ale statystycznie najczęściej są to takie koszty jak:

  • środki trwałe (wyposażenie),
  • wynagrodzenia (w szczególności kadry badawczej),
  • usługi obce związane z realizacją projektu.

Fundusze europejskie dofinansowanie dla firm – zalety i wady

Podstawowa zaleta to dostęp do bezzwrotnego finansowania.

Wadą funduszy europejskich jest biurokracja (procedury) związana z procesem pozyskania środków. Proces często trwa wiele miesięcy i wymaga wypełnieniu lub dostarczenia licznych dokumentów.

Należy mieć na uwadze także ograniczenia dotyczące wydatkowania środków unijnych czy konieczność rozliczenia projektu.

Jak zdobyć dotacje unijne na rozwój – podsumowanie

Aby uzyskać fundusze unijne na rozwój firmy, należy przede wszystkim zrozumieć, jakie programy finansowania są dostępne w ramach Unii Europejskiej i jakie wymagania trzeba spełnić, aby ubiegać się o te fundusze. Oto kilka kroków, które możesz wykonać:

Zidentyfikuj swoje potrzeby i cele biznesowe, aby określić, jakie programy finansowania unijne będą najlepiej odpowiadać twoim potrzebom.

Znajdź odpowiednie programy.

Przestudiuj wymagania i kryteria, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać się o te fundusze.

Przygotuj kompleksowy i staranny wniosek, który przedstawia twoją firmę i jej potrzeby, a także uzasadnia potrzebę uzyskania finansowania.

Skontaktuj się z instytucją przyznającą finansowanie i ekspertami od dotacji, aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc w aplikowaniu o fundusze.

Pamiętaj, że proces uzyskiwania funduszy unijnych może być czasochłonny i skomplikowany, dlatego ważne jest, aby odpowiednio się przygotować.

Założenie własnej działalności gospodarczej ze wsparciem zewnętrznym może znacząco ułatwić Ci start jak i rozwój firmy – w przypadku już istniejącego przedsiębiorstwa. Z pewnością warto zgłębić ten temat. W tym celu możesz skontaktować się z nami lub innymi specjalistami od finansowań.

tekst "potrzebujesz wsparcia w napisaniu wniosku? skontaktuj się z nami"

Pieniądze unijne na rozwój firmy – pytania i odpowiedzi (FAQ)

Q: Co to są dotacje na rozwój firmy?

A: Dotacje na rozwój firmy to bezzwrotne środki finansowe udzielane przez UE, rząd, władze samorządowe, agencje państwowe, firmy lub organizacje pozarządowe, przedsiębiorcom w celu wsparcia ich biznesu.

Q: Kto może ubiegać się o dotacje na rozwój firmy?

A: Dotacje na rozwój firmy są dostępne niemal dla wszystkich rodzajów firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), start-upów i innych podmiotów gospodarczych.

Q: Jakie są kryteria uzyskania dotacji na rozwój firmy?

A: Kryteria uzyskania dotacji na rozwój firmy różnią się w zależności od programu i kryteriów podmiotu, który ich udziela. Mogą obejmować takie elementy jak np. przedmiot działalności firmy, lokalizację, wielkość firmy czy dotychczasową rentowność.

Q: Jak wygląda proces aplikowania o dotacje na rozwój firmy?

A: Proces aplikowania o dotacje na rozwój firmy może różnić się w zależności od programu. Zazwyczaj wymaga on wypełnienia i złożenia wniosku, w którym należy wyjaśnić, w jaki sposób dotacja pomoże rozwijać biznes (w tym biznesplan).

Q: Czy dotacje na rozwój firmy są bezzwrotne?

A: Tak, dotacje na rozwój firmy są zazwyczaj bezzwrotne, co oznacza, że nie trzeba ich zwracać.

Q: Czy istnieją jakieś ograniczenia związane z wykorzystaniem dotacji na rozwój firmy?

A: Tak, istnieją ograniczenia związane z wykorzystaniem dotacji na rozwój firmy. Zazwyczaj dotacje te muszą być wykorzystane na określone cele wskazane w regulaminie.

Mogą Cię zainteresować również następujące artykuły:

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.