...
fundusze unijne dla mikrofirm

Fundusze unijne dla mikrofirm

Wprowadzenie

Kiedy prowadzisz lub zakładasz mikrofirmę, wsparcie z funduszy europejskich może skutecznie przyspieszyć jej rozwój. Dotacje unijne to również szansa zdobycia przewagi konkurencyjnej. Budżet 2021-2027 to ostatnia szansa na skorzystanie z oferty wsparcia dla polskich przedsiębiorstw na korzystnych zasadach. Przeczytaj ten artykuł aby dowiedzieć się jak skorzystać z funduszy unijnych.

Środki unijne dla przedsiębiorców – podstawowe informacje

Fundusze unijne dla mikrofirm to programy finansowe, które są dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem tych programów jest wspieranie rozwoju i konkurencyjności małych przedsiębiorstw poprzez udzielanie im pomocy finansowej.

Fundusze unijne dla mikrofirm obejmują różne rodzaje działań, takich jak np. inwestycje w środki trwałe, rozwój nowych produktów lub usług, działania związane z ekspansją na rynki zagraniczne, a także działania związane z innowacjami.

fundusze unijne dla mikrofirm

Aby uzyskać wsparcie finansowe z unijnych funduszy dla mikrofirm, przedsiębiorstwo musi spełnić określone kryteria, takie jak m.in. posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działanie na terenie kraju członkowskiego UE, posiadanie odpowiedniego projektu rozwoju czy też spełnienie innych kryteriów określonych szczegółowo w regulaminie programu.

Procedura składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z funduszy unijnych dla mikrofirm jest zwykle dość skomplikowana i wymaga znajomości specyfiki danego programu.

Na co można dostać dotacje unijne 2023

Cele, na które przeznaczone są dotacje zależą od programu wsparcia. Przykłady działań to: wdrażanie innowacji, wsparcie zakupu nowego sprzętu, wdrożenie energooszczędnych technologii, podniesienie kwalifikacji pracowników, działania umożliwiające przebudowę linii produkcyjnej, działania, których efektem są ulepszone produkty czy ochrona środowiska i wykorzystanie źródeł odnawialnych. Są to wybrane przykłady programów, które były realizowane w przeszłości.

Co ważne, wsparcie można uzyskać zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak i na rozwój firmy. Dotacje unijne najłatwiej pozyskać, jeśli prowadzimy działalność w Polsce Wschodniej. Wówczas możliwości jest najwięcej lub wartość dofinansowania jest procentowo najwyższa.

Jeszcze przed podejściem pod pozyskanie dotacji, warto zastanowić się jakie innowacyjne rozwiązania moglibyśmy potencjalnie wdrożyć w firmie. Dotacje unijne na rozwój firmy często są powiązane właśnie z wdrażaniem innowacji.

Oprócz dotacji, istnieje też wsparcie w formie pożyczek. Szczególnie atrakcyjne są tzw. kredyty preferencyjne lub pożyczki częściowo umarzane (np. kredyt technologiczny oferowany przez BGK).

W najbliższych latach pojawi się bardzo dużo możliwość uzyskania finansowania dla mikrofirm. Warto śledzić na bieżąco informacje w tym zakresie aby nie przegapić szansy.

Dofinansowanie ze środków unijnych dla firm – gdzie szukać informacji?

Informacji o dostępnych programach wspierających rozwój działalności możesz szukać w kilku źródłach.

Programy regionalne są często opisywane na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl ;

Cenny źródłem informacji jest także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP);

Wreszcie, polskie firmy mogą szukać informacji o tym jak uzyskać fundusze europejskie w urzędach lokalnych (urzędy powiatowe czy wojewódzkie).

Jeśli chcesz mieć pełny i bieżący obraz wszystkich dostępnych finansowań dla firm, zapisz się na nasz informator dostępny na stronie: DostepneDotacje.pl ; Wówczas nie ominą Cię ważne nabory. Co ważne, wyżej wymienione źródła informacji, nie stanowią wszystkich cennych źródeł. Czy wiesz, że dotacje są też przyznawane np. przez takie podmioty jak Grupa Wyszehradzka? A może słyszałeś o Funduszach Norweskich? Czasem mogą z nich skorzystać także polscy przedsiębiorcy.

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców – ciekawa alternatywa

Klienci często pytają nas o dostępność bezzwrotnej pożyczki z UE. Bezzwrotna pożyczka z UE to nic innego jak dotacja. Jednak

Oprócz dotacji, dodatkowe fundusze można też uzyskać poprzez pożyczki unijne. Są to kredyty oprocentowane w preferencyjny sposób (symboliczne stawki) lub z możliwością umorzenia części rat. Tak, więc warunki spłaty są dużo korzystniejsze niż w przypadku zwykłych komercyjnych kredytów.

Przykłady tego typu finansowań dla firm to pożyczki regionalne lub kredyt technologiczny BGK. Warto też sprawdzić program „Wsparcie w starcie” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej dla firm jednoosobowych – procedura

tekst "potrzebujesz wsparcia w napisaniu wniosku? skontaktuj się z nami"

Procedura pozyskania dotacji dla firmy może się różnić w zależności od regionu czy też programu dotacyjnego, jednak ogólnie proces pozyskania dotacji składa się z następujących etapów:

Identyfikacja odpowiedniego programu dotacyjnego. Przed rozpoczęciem procesu pozyskania dotacji, firma musi znaleźć program dotacyjny, który jest odpowiedni dla jej potrzeb i spełnia jej kryteria. Informacje na temat programów dotacyjnych są dostępne m.in. na stronach internetowych rządu, regionalnych instytucji czy też podmiotów takich jak NCBiR, ARiMR czy NFOŚiGW. Znalezienie odpowiedniego programu to tak naprawdę najważniejszy i często najtrudniejszy etap.

Przygotowanie wniosku o dotację. Aby uzyskać dotację, firma musi przygotować i złożyć wniosek o dotację, który zazwyczaj składa się z formularza zgłoszeniowego oraz dodatkowych dokumentów, takich jak biznesplan, kosztorys czy też inne dokumenty określone przez program dotacyjny.

Ocena wniosku. Po złożeniu wniosku, jest on oceniany przez odpowiednie instytucje. Ocena ta jest oparta na kryteriach określonych przez regulamin programu.

Decyzja o przyznaniu dotacji: Jeśli wniosek zostanie pozytywnie oceniony, firma otrzymuje decyzję o przyznaniu dotacji.

Realizacja projektu. Po otrzymaniu dotacji, firma musi rozpocząć realizację projektu, którego dotacja jest przeznaczona. Firma musi również sporządzić stosowne sprawozdanie z realizacji projektu.

Rozliczenie dotacji. Na końcu projektu firma musi rozliczyć dotację, przedstawiając rzetelne dowody wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, a także potwierdzając, że projekt został zrealizowany zgodnie z ustalonymi warunkami.

Ile czasu trwa pozyskanie dofinansowania dla małej firmy?

Czas na ocenę wniosku jest wskazany w regulaminie danego programu.

Zazwyczaj jest to od paru tygodni nawet do kilku miesięcy. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, instytucja prowadząca nabór zastrzega sobie wydłużenie terminów na ocenę. Co ważne, często nabór może zostać też skrócony przy dużej ilości zgłoszeń. Warto przeczytać pod tym kątem dokładnie regulamin.

Decyzja o przyznaniu finansowania nie jest równoznaczna z wypłatą środków. Dotacje unijne często są wypłacane jako refundacja. Czasami możliwe jest otrzymanie środków jako zaliczki na poczet kosztów. Należy dowiedzieć się wszystkich szczegółów przed finalną decyzją o staranie się o środki unijne.

przeliczanie pieniędzy

Fundusze unijne dla mikrofirm – podsumowanie

Polski przedsiębiorca, który dopiero zaczyna swoją przygodę z biznesem może skorzystać ze wsparcia (fundusze na działalność gospodarczą). Wspierany jest również rozwój działalności gospodarczej już prowadzonej (także rozwój działalności firmy działającej w formie spółki). Unia Europejska ze szczególną uwagą wspiera mikro, małe i średnie firmy (sektor MŚP).

Największe szanse na uzyskanie wsparcia mają firmy wdrażające innowacje (szerzej tzw. inteligentny rozwój). Optymalnie, jeśli częścią projektu jest komponent dot. ochrony środowiska lub miejsce realizacji projektu to Polska Wschodnia. Jeśli planujesz np. termomodernizację budynków firmy (konkretny przykład), szanse na finansowanie są bardzo wysokie.

Przedsiębiorcom przysługują zarówno dotacje unijne jak i inne programy wsparcia. Mają one wspólny cel – rozwinąć firmę, niezależnie czy jest ona dopiero w fazie pomysłu czy już funkcjonuje. Środki unijne są dostępne w ramach budżetu 2021-2027 (wspieranie nowoczesnej gospodarki).

Fundusze unijne dla firm jednoosobowych – pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy małe firmy mogą ubiegać się o dotacje?

Tak, małe firmy mogą ubiegać się o dotacje z różnych źródeł, takich jak rządowe programy dotacyjne, fundusze unijne, czy też środki przyznawane przez inne podmioty.

Czy dotacje dla małych firm są dostępne tylko dla określonych branż?

Dotacje dla małych firm są dostępne dla różnych branż i sektorów, choć czasami są skierowane specjalnie do przedsiębiorstw z określonego sektora, np. rolnictwa, przemysłu czy usług.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w celu ubiegania się o dotację dla małej firmy?

Wymagania dokumentacyjne mogą się różnić w zależności od źródła finansowania. Jeśli firma już istnieje to często wymagane są dokumenty finansowe przedsiębiorstwa (np. bilans, rachunek zysków i strat), a także biznesplan czy opis projektu, na który przedsiębiorstwo chce przeznaczyć dotację.

Czy istnieją jakieś ograniczenia w wykorzystaniu dotacji dla małych firm?

Zazwyczaj dotacje dla małych firm muszą być przeznaczone na określony cel, np. na inwestycje w środki trwałe, zatrudnienie pracowników, działania promocyjne. Istnieją również ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty dotacji, którą można otrzymać oraz wymagania dotyczące sprawozdawczości. Szczegóły dot. wymogów i przeznaczenia środków są zawarte w regulaminach programów wsparcia.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.