...
dotacje na otwarcie działalności gospodarczej

Dotację na otwarcie firmy

Dotacje na założenie firmy – wprowadzenie

Zakładasz działalność gospodarczą i interesują Cię dotacje na otwarcie firmy? Jeśli tak, jesteś w dobrym miejscu. Przeczytaj niniejszy artykuł przed złożeniem wniosku. Rozpoczęcie własnego biznesu ze wsparciem finansowym może znacznie ułatwić działania. Dowiesz się jak wygląda procedura otrzymania dotacji, czy znaczenie ma przedmiot planowanej działalności gospodarczej oraz wielu innych praktycznych informacji dot. finansowania biznesu.

dotacje na otwarcie firmy

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – lista programów

Aby uzyskać środki na start działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych rozwiązań.

Zanim wybierzesz jedno z nich, pamiętaj że największą swobodę daje finansowanie rozwoju ze środków własnych (tzw. bootstrapping). Jeśli mimo wszystko, interesują Cię finansowania zewnętrzne, kontynuuj lekturę.

Programów wsparcia jest sporo. Warto zorientować się czy środki są dostępne w powiatowym urzędzie pracy (może być wymagany status osoby bezrobotnej) czy lokalnych grupach działania. Inne podmioty przyznające finansowanie to np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Agencja Rozwoju Przemysłu. A to tylko przykłady, nie jest to wyczerpujące wyliczenie.

Zorientuj się też co oferują m.in. lokalne parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory biznesu, bank gospodarstwa krajowego.

dotacje na start biznesu

Kiedy interesują Cię dotacje unijne czy środki pochodzące z innych źródeł, warto śledzić informacje o naborach na bieżąco. Programy wsparcia często się zmieniają, a nabory często są stosunkowo krótkie. Dlatego, łatwo przegapić dostępne możliwości. A niestety, środki nie są dostępne non stop i przegapienie właściwego programu może skutkować brakiem możliwości pozyskania finansowania.

Jak więc sprawdzać dostępność programów? Możesz codziennie sprawdzać kilkanaście źródeł samodzielnie. W praktyce, pewnie jednak nie będziesz tego robić, bo kosztuje to dużo czasu. Alternatywa to zapisanie się na nasz informator dotacyjny na stronie: DostepneDotacje.pl

Dlaczego warto starać się o uzyskanie środków na podjęcie działalności gospodarczej?

Praktycznie w każdym przypadku zakładania własnej działalności gospodarczej, na początku należy ponieść istotne nakłady finansowe. Przed wpisem do ewidencji działalności gospodarczej czy KRS, warto wykonać biznesplan i oszacować przyszłe koszty.

To właśnie koszty są główną zachętą do skorzystania z zewnętrznego finansowania. Dotacje dla rozpoczynających działalność gospodarczą mogą stanowić rozwiązanie.

Pamiętaj, jednak że skorzystanie z funduszy unijnych niesie za sobą także obowiązki (np. rozliczenie projektu). Dlatego warto dokładnie przeanalizować określone dofinansowanie do własnej działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku. Warunki w tym informacje dot. ew. wkładu własnego, są zazwyczaj wskazane w regulaminie.

Zakładanie działalności gospodarczej – dotacje krok po kroku

Założenie własnej działalności gospodarczej z dotacją, musi być poprzedzone znalezieniem odpowiedniego programu. Biznes musi pasować pod kryteria określone w regulaminie projektu.

Następnie należy profesjonalnie sporządzić wniosek. Można to zrobić na własną rękę lub powierzyć to zadanie specjalistom. Jeśli chcesz skorzystać z naszego wsparcia, ważne zastrzeżenie – nie piszemy wniosków do powiatowego urzędu pracy. Przy innych programach, zapraszamy do kontaktu.

pozyskanie dotacji krok po kroku

Po właściwym sporządzeniu wniosku i znalezieniu się na liście zakwalifikowanych, dochodzi do zawarcia umowy.

Na końcu pozostaje odpowiednio zrealizować projekt i go rozliczyć. Ważne jest takie sporządzenie wniosku (przewidzenie przyszłych okoliczności) aby później dało się zrealizować projekt zgodnie z założeniami z wniosku.

Rozwiązania alternatywne dla funduszy unijnych – dofinansowanie na założenie firmy

Fundusze podwyższonego ryzyka (fundusze inwestycyjne venture capital)

Dotacje z urzędu pracy czy szerzej fundusze europejskie to nie jedyna możliwość finansowania biznesu. Pierwszą z alternatyw jest zgłoszenie się do funduszu VC (fundusz zalążkowy pre-seed). Są to podmioty, które finansują innowacyjne biznesy już na etapie pomysłu czy wczesnym etapie rozwoju.

Inni inwestorzy prywatni (anioły biznesu)

Oprócz funduszy VC, warto rozważyć również rozmowy z majętnymi osobami fizycznymi. Możesz znaleźć je w swoim otoczeniu lub przez pośredników.

Kredyty preferencyjne (niższe oprocentowanie pożyczki)

Niewielu przedsiębiorców wie, że oprócz tradycyjnej oferty bankowej, na rynku dostępne są także kredyty preferencyjne. Różnica polega na niższym oprocentowaniu czy wydłużonym okresie karencji w spłacie. Inaczej mówiąc, środki te wprawdzie trzeba zwrócić, ale ogólne warunki są bardzo korzystne. Czasami również uzyskanie takiego finansowania jest łatwiejsze (brak wkładu własnego). Jednocześnie przeznaczenie środków jest bardziej swobodne niż w przypadku większości dotacji.

Gdzie szukać preferencyjnych kredytów? Np. poprzez BGK czy instytucje lokalne.

Sposoby finansowania firmy na start – porównanie

Zobacz co jest Ci potrzebne, w zależności od wyboru sposobu finansowania:

co jest potrzebne do uzyskania finansowania

Dofinansowanie na otwarcie firmy na wsi

Jeśli otwierasz firmę na wsi, sprawdź programy realizowane przez ARiMR. Instytucja ta ma często ofertę dedykowaną dla przedsiębiorców z tych obszarów. Oczywiście oprócz tego, możesz starać się też o finansowanie z innych źródeł.

W ostatnich latach, popularne były programy wsparcia takie jak „Młody rolnik” czy „Dotacja na założenie nierolniczej działalności gospodarczej”. W obu przypadkach, można było otrzymać znaczącą pomoc finansową na start biznesu.

dotacje dla firm ze wsi

Ścieżka SMART (FENG) – o co dokładnie chodzi

Wg stanu na luty 2023r., dostępne jest m.in. dofinansowanie na otwarcie firmy w ramach ścieżki SMART – program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach tego programu, można uzyskać dofnansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile jest ono związane z pracami badawczymi i/lub wdrażaniem efektów badań naukowych.

Przyszły przedsiębiorca lub już działający może otrzymać środki, których wysokość zależy od miejsca realizacji projektu. Najkorzystniejsze warunki przysługują firmom zlokalizowanym w województwach Polski wschodniej. O finansowanie mogą starać się także firmy z innych części Polski, natomiast poziom finansowania w ich przypadku będzie niższy. Co ciekawe, firmy z Warszawy i bezpośrednio sąsiadujących miejscowości, nie mają szans na dofinansowanie ze względu na zbyt wysoki poziom rozwoju.

Dotacja a biznesplan

Często zgłaszają się do nas Klienci z prośbą o napisanie biznesplanu pod dotacje. Nie każdy jest świadomy tego, że biznesplan może przybrać różną formę i poziom szczegółowości. Wobec tego, najpierw należy poznać szczegóły danego programu wsparcia (te się różnią). Dopiero wówczas jest sens tworzenia biznesplanu stricte pod dotację.

Z drugiej strony, w przypadku gdy masz już opracowany biznesplan, dużo łatwiej sporządzić wniosek. W większości przypadków wniosek dotacyjny ma formę zbliżoną do biznesplanu. Dlatego, jeśli opracujesz biznesplan wcześniej, elementy takie jak analiza rynku, analiza konkurencji, projekcje finansowe, będą w znacznym stopniu gotowe. Ograniczy to ryzyko, że nie zdążysz złożyć wniosku na czas. Wniosek na dofinansowanie firmy należy złożyć w terminie wskazanym w regulaminie (dzień złożenia wniosku). Czasami, wniosek składany szybciej równa się większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

potrzebujesz biznesplanu? chętnie pomożemy

Abstrahując od relacji między biznesplanem, a funduszami unijnymi na start firmy, biznesplan i tak warto mieć. Pozwala on zaplanować działania, policzyć koszty, przygotować się na różne scenariusze, itd. Z ww. powodów, warto go wykonać gdy tylko wpadnie nam do głowy pomysł na biznes. Można to zrobić samodzielnie lub zlecić profesjonalistom. Na naszym blogu znajdziesz serię artykułów dot. sporządzania biznesplanu. Dowiesz się z nich jak wykonać biznesplan – jeśli finalnie zdecydujesz się na jego samodzielne opracowanie. Ze swojej strony oczywiście rekomenduję robić to we współpracy z doświadczonymi specjalistami. Zazwyczaj gwarantuje to wyższej jakości dokument.

Dotacje dla startupów 2023

Jeśli zakładasz własną działalność gospodarczą w obszarze nowoczesnych technologii, prawdopodobnie można ją nazwać „startupem”. W ostatnich latach dla tego typu firm było realizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć dotacyjnych. Były to m.in. „Platformy startowe Polska wschodnia” czy „Rozwój startupów w Polsce wschodniej”.

Również w aktualnym budżecie UE na lata 2021-2027 startupy znalazły swoje miejsce. Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim firmy realizujące badania naukowe (B+R), wdrażające innowacje wynikające z B+R czy wdrażające ekoinnowacje. Przykładem innego sektora, który może liczyć na wsparcie w tym obszarze jest branża produkcyjna (przemysł 4.0 czy robotyzacja).

Otwarcie firmy 2023 z dotacją – podsumowanie

Otwarcie własnej firmy jest marzeniem wielu ludzi, ale wiąże się z wieloma kosztami i ryzykiem. Jednym z sposobów na zminimalizowanie tych kosztów jest ubieganie się o dotacje na otwarcie firmy.

Dotacje na otwarcie firmy to forma wsparcia finansowego, którą oferują instytucje publiczne i prywatne. Ich celem jest zwiększenie szans na sukces dla nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z sektorów, które uważane są za innowacyjne lub strategiczne dla danego regionu.

Aby otrzymać dotację, należy spełnić określone wymagania i złożyć wniosek w instytucji, która oferuje tego typu wsparcie. W większości przypadków wymagane jest przedstawienie biznesplanu, który zawiera informacje o produkcie lub usłudze, rynku, konkurencji, celach i kosztach.

tekst "potrzebujesz wsparcia w napisaniu wniosku? skontaktuj się z nami"

Istnieje wiele rodzajów dotacji na otwarcie firmy, takich jak np.:

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – oferowane przez instytucje publiczne lub prywatne, które mają na celu pomóc nowym przedsiębiorstwom w pokryciu kosztów związanych z zakupem niezbędnego sprzętu, wynajmem lokalu, zakupem materiałów, itp.

Dotacje na badania i rozwój – oferowane przez podmioty, które finansują projekty badawcze i rozwijające nowe produkty lub usługi.

Dotacje na szkolenia pracowników – oferowane przez podmioty, które finansują szkolenia dla pracowników i właścicieli firm w celu zwiększenia ich umiejętności i wiedzy.

Dotacje na ekologię – oferowane przez podmioty, które finansują projekty związane z ochroną środowiska, takie jak instalacje odnawialnych źródeł energii czy też projekty mające na celu redukcję emisji CO2.

Dotacje na eksport – oferowane przez podmioty, które finansują eksport produktów i usług z danej branży, w celu promowania eksportu i zwiększenia konkurencyjności polskich producentów na rynku międzynarodowym.

Dotacje na otwarcie firmy to świetna szansa dla początkujących przedsiębiorców na zminimalizowanie ryzyka finansowego i zwiększenie szans na sukces. Jednakże, warto pamiętać, że dotacje te są ograniczone (ich dostępność), a proces ich uzyskania może być czasochłonny i wymagać dużo pracy. Z tego powodu warto wcześniej zaplanować cały proces i skonsultować możliwości ze specjalistami.

Założenie działalności gospodarczej – dofinansowanie – Q&A, pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o dotację na otwarcie firmy?

Dotacje na otwarcie firmy są zwykle skierowane do początkujących przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Wymagania i kryteria różnią się w zależności od programu.

Jakie koszty mogą być pokryte przez dotacje na otwarcie firmy?

Dotacje na otwarcie firmy mogą pokryć różne koszty, w tym np. zakup niezbędnego sprzętu, wynajem lokalu, zakup materiałów, szkolenia, badania i rozwój, instalacje odnawialnych źródeł energii, redukcję emisji CO2 i wiele innych. Wszystko zależy od regulaminu programu. Pierwszy krok to znalezienie programu pasującego do profilu Twojej firmy, lokalizacji firmy, itd. Przyznanie dofinansowania może też zależeć od posiadanego przez Ciebie wkładu własnego.

Jakie instytucje oferują dotacje na otwarcie firmy?

Dotacje na otwarcie firmy mogą być oferowane przez różne instytucje, w tym m.in. przez rząd, samorządy, agencje państwowe, ministerstwa, organizacje prywatne, Unię Europejską.

Aby otrzymywać pełne zestawienia aktualnie dostępnych dotacji – zapisz się na informator dostepnedotacje.pl

Jeżeli wolisz na bieżąco samodzielnie szukać programów, sprawdzaj źródła takie jak np. PARP, NCBiR, urzędy gminy i powiatu, powiatowy urząd pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, NFOŚiGW.

Oprócz dotacji możesz też szukać kapitału prywatnego. Sprawdź np. fundusze kapitału zalążkowego (pre-seed). Inwestorzy prywatni często sami poszukują nowych firm do inwestycji. Musisz jednak wiedzieć, jak wpisać się w ich kryteria. Na pewno warto sporządzić szczegółowy biznesplan w formie tzw. pitch decka.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o dotacje na otwarcie firmy?

Wymagania dokumentacyjne różnią się w zależności od programu, ale zwykle należy przedstawić biznesplan lub koncepcję biznesową, dokumenty potwierdzające założenie własnej działalności gospodarczej i ewentualnie inne dokumenty związane z projektem. Określone warunki znajdziesz w regulaminie programu, który Cię interesuje. Otrzymanie środków zależy od ich spełnienia.

Mogę Cię również zainteresować:

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.