2024 rok

Dotacje dla firm w 2024 roku

Aktualne dotacje dla firm - wprowadzenie

Zastanawiasz się czy w 2024 roku pojawią się dotacje unijne dla Twojej firmy? Jesteś w dobrym miejscu. W tym artykule wskażę Ci przykładowe nabory, które będą prowadzone w 2024 roku.

Pamiętaj, że nie są to wszystkie fundusze europejskie, które są lub będą dostępne. Nie sposób opisać wszystkich programów, gdyż są one dzielone na programy lokalne, ogólnokrajowe, ale też międzynarodowe. Jedno jest pewne, możliwości jest i będzie bardzo wiele. Dodatkowo, pamiętaj że nie musisz ograniczać się tylko i wyłącznie do funduszy unijnych. Dotacje dla firm oferowane są także przez podmioty niepowiązane bezpośrednio z Unią Europejską. Na polskich przedsiębiorców będzie czekało nawet kilkaset zróżnicowanych branżowo oraz terytorialnie programów.

Szczególnie, kiedy prowadzisz firmę z sektora MŚP (z grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), to może być rok, w którym wreszcie skorzystasz z dotacji.

rok 2024

Przykładowe programy w 2024 roku

Poniżej przedstawiam kilka przykładowych dotacji, które będą dostępne w najbliższych miesiącach. Pamiętaj, że nie są to wszystkie dofinansowania dostępne dla firm. Tych jest dużo więcej, a poniższe zestawienie to tylko przykładowe wyliczenie. Programów w każdym miesiącu będzie nawet 10 razy więcej niż widzisz poniższym zestawieniu. Nie sposób wymienić wszystkich. Większość na dziś nie jest jeszcze znana. To ostatnie lata, kiedy Polsce przypadają dotacje unijne na tak wysokim poziomie. Warto skorzystać z tej szansy – skorzystać z dostępnych dotacji.

Ścieżka SMART

banknoty euro

Wsparcie finansowe będzie dostępne m.in. w ramach kolejnej edycji programu Ścieżka SMART. Jest to rozwiązanie zarówno dla pojedynczych mśp, konsorcjów mśp jak i dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Najważniejszym czynnikiem przy ocenie wniosków jest jakość i zasadność zaplanowanych prac badawczo – rozwojowych (B+R). W dotychczasowych edycjach, firmy które odpadały w trakcie oceny, zazwyczaj traciły punkty właśnie na części dotyczącej badań czy ogólniej realnej innowacji projektu.

Przedsiębiorstwa wdrażające innowacje, powinny mieć świadomość, że czasy kiedy za taką można było uznać np. nową stronę internetową czy prosty system informatyczny, bezpowrotnie minęły. W aktualnych naborach opartych o prace naukowe B+R liczą się rozwiązania deep tech, o wysokim poziomie skomplikowania i gwarantujące przełomowe innowacje co najmniej na skalę krajową (brak podobnych rozwiązań u konkurentów). Kiedy myślisz o tym wsparciu, już dziś warto porozmawiać z organizacjami badawczymi, które mogłyby dostarczyć Twojej firmie kadrę naukową do realizacji projektu.

KPO - hotele, restauracje i inne branże

W 2024 roku mają w końcu zostać uruchomione środki z Krajowego Planu Odbudowy. Czeka na to wiele przedsiebiorstw w szczególności z branży HoReCa czy kultury. W ramach pierwszych naborów środki dla przedsiębiorstw mają zostać przyznane na:

– inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną,
– inwestycje związane z zieloną transformacją, 
– inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
– inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
–  podnoszenie kwalifikacji pracowników,
–  usługi rozwojowe.

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny, wbrew swojej nazwie, jest de facto dotacją. Jeżeli planujesz transformację swojego przedsiębiorstwa, dzięki której ograniczysz znacząco dotychczasowe zużycie energii, to może być finansowanie dla Ciebie. Jest to dotacja, gdyż część zaciągniętego przez Ciebie kredytu w banku komercyjnym, spłacana jest przez państwo (BGK). Kredyt ekologiczny wymaga od wnioskodawcy opracowania audytu dotyczącego energochłonności biznesu, który opracowują profesjonalne firmy doradcze. Warto o tym wiedzieć, przed podjęciem decyzji o udziale w konkursie. 

Programy regionalne (wojewódzkie)

2024 rok to czas, w którym realizowanych będzie ponad 100 różnych programów wojewódzkich – od kilku do kilkunastu programów w poszczególnych województwach. Aby sprawdzić czy możesz skorzystać ze środków unijnych tego typu, należy śledzić na bieżąco ogłoszenia w tym zakresie. Środki będą dedykowane na różne przedsięwzięcia. Przykładowo, związane z ochroną środowiska, kultury, ale też promocją zatrudnienia, edukacji (w tym zawodowej) czy też zachęcające do otwierania placówek przedszkolnych. 

worek z pieniędzmi

Kontynuowane będą programy dotyczące promocji polskich marek za granicą. Program promocja marki innowacyjnych MŚP, który zastąpił dawny „Go to brand” to jedno z rozwiązań w tym zakresie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to nie jedyne miejsce, gdzie należy szukać informacji o tego typu wsparciu. Warto śledzić także programy oferowane przez organizacje międzynarodowe typu Grupa Wyszehradzka czy też w ramach Funduszy Norweskich. 

Szkolenia dla właścicieli, menadżerów, pracowników

Innym przykładem planowanych działań są środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Co istotne, zazwyczaj nie jest to typowa dotacja – przedsiębiorcy nie otrzymują środków do wydatkowania. Zamiast tego, jest im przyznawana refundacja za zamówienie usług szkoleniowych, realizowanych przez jedną z odpowiednio certyfikowanych firm.

Środki dla startupów

W 2024 roku mają także wystartować programy będące następcami programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Będą to środki z FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dedykowane dla innowacyjnych startupów. W poprzedniej perspektywie, dotacje unijne w ramach tego programu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Dotacje planowane w 2024 - lista

Część programów zaplanowanych do realizacji przez PARP jest już znana. Poniżej lista.

 • Zrównoważona turystyka,
 • Zrównoważona mobilność miejska,
 • Infrastruktura drogowa,
 • Wzornictwo w MŚP,
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP,
 • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP,
 • Platformy startowe dla nowych pomysłów,
 • Granty na eurogranty,
 • Rozwój oferty OI dla firm,
 • Rozwój oferty klastrów dla firm,
 • Startup Booster Poland.

Znaczenie lokalizacji inwestycji

Przy ocenie możliwości skorzystania z funduszy europejskich, należy wziąć pod uwagę miejsce realizacji projektu. Obok wielkości przedsiębiorstwa, jest to główny czynnik mogący mieć wpływ na wysokość wsparcia w ramach pomocy de minimis, pomocy publicznej lub innej.

W tym zakresie, nic się nie zmieniło w stosunku do 2023 roku. Promowane są przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce wschodniej. Przez to rozumiane są województwa takie jak warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz podkarpackie.

Czy to oznacza, że inne firmy nie mają szans na dotacje? Oczywiście mają. Natomiast, w niektórych konkursach będą na gorszej pozycji (finansowo) w stosunku do przedsiębiorców ze wschodu. W przypadku programów wojewódzkich, lokalizacja nie ma większego znaczenia. Należy jednocześnie zaznaczyć, że czasami dane działanie adresowane jest wyłącznie do określonych powiatów – np. tych o najwyższym poziomie bezrobocia czy najniższym poziomie uprzemysłowienia. Poziom dofinansowania zawsze jest określony w dokumentacji danego programu, najczęściej w regulaminie.

Gdzie szukać dotacji? Wyprzedź swoich konkurentów przy pomocy specjalistów.

Dotacje unijne to jedno z wielu rozwiązań finansowania firmy. Oprócz tego masz do dyspozycji chociażby kredyty bankowe (w tym pożyczki preferencyjne) czy też finansowanie prywatne od inwestorów. Pamiętaj, że rozwój firmy możesz oprzeć również o inne rozwiązania finansowe. Czasami dają one dużo większą swobodę.

Kiedy interesuje Cię dofinansowanie bezzwrotne, a konkretnie dotacje, pamiętaj że środki, które oferuje Unia Europejska to też niejedyne rozwiązanie. Rozwój firmy czasem możliwy jest także w oparciu o środki z ministerstwa, organizacje międzynarodowe czy podmioty prywatne. Przedsiębiorca powinien mieć pełen ogląd dostępnych możliwości, aby wybrać tę najlepszą w danym momencie dla siebie. Myśląc o rozwoju firmy, warto skonsultować się z ekspertem od finansowania, który patrzy na sprawy szerzej niż tylko przez pryzmat chęci sprzedaży sporządzenia wniosku w ramach programu, na którym akurat się zna – stąd promowanie danego rozwiązania.

Aby zapewnić przedsiębiorcom zwiększenie dostępu do wiedzy na temat aktualnych programów wsparcia, uruchomiliśmy informator pod nazwą Dostępne Dotacje. Można się z nim zapoznać na stronie https://dostepnedotacje.pl ; Jego celem jest zapewnienie firmom bieżącej i pełnej wiedzy na temat otwartych oraz zaplanowanych naborów. W ten sposób rośnie szansa na profesjonalne sporządzenie wniosku w terminie, a co za tym idzie, maksymalizowane są szanse uzyskania dotacji.

Zakup maszyn? Środki na budowę zakładu? Dotacje dla firm produkcyjnych?

Firmy produkcyjne, które myślą o dotacjach, powinny w planowanych projektach skupić się na elementach takich jak innowacyjność czy ochrona środowiska. Z pewnością pojawią się programy, w których wydatki kwalifikowane będą zawierały możliwość sfinansowania np. nowej linii produkcyjnej. Wymagania formalne mogą jednak dotyczyć wyżej wymienionych kryteriów czy szerzej wdrażania rozwiązań zwanych szeroko łącznie jako Przemysł 4.0.

Dofinansowanie po prostu na zakup ziemi, nieruchomości budynkowej czy maszyn, bez dodatkowych wymogów formalnych będą albo bardzo trudne do uzyskania albo wręcz takich programów nie będzie. Chyba, że zostaną spełnione dodatkowe wymogi. Np. te wskazane powyżej lub też zakup będzie związany z rewitalizacją podupadającej nieruchomości. Programy dotacyjne są zazwyczaj rozpisywane w taki sposób, że zakup maszyn czy też nieruchomości ma być realizowany poniekąd „przy okazj”, a nie jako główny cel sam w sobie programu.

Pamiętaj, aby przy ocenie czy warto ubiegać się o dane środki, sprawdzić katalog kosztów kwalifikowanych. Tam sprawdzisz czy przysługuje Ci wsparcie np. na środki trwałe czy też wyłącznie na wartości niematerialne lub inne wydatki, które nie są Twoim priorytetem.

pieniądze w walucie euro

Pozyskanie dotacji w 2024 roku krok po kroku

Najważniejszy etap to wbrew pozorom wcale nie opracowanie wniosku, a znalezienie dopasowanego programu. To tu odpada 99% firm. Dlatego, skup się przede wszystkim na ustaleniu na jakie dotacje unijne masz szansę, kiedy zaczyna się nabór i jakie warunki musisz spełnić.

Kiedy znajdziesz właściwy program, możesz zgłosić się do jednej z kilkuset firm, które w Polsce zajmują się dotacjami – także do nas. Wnioski są zazwyczaj na tyle skomplikowane, że odradzane jest ich sporządzanie na własną rękę. Pojęcia takie jak wskaźniki efektywności, polityki horyzontalne czy baza konkurencyjności brzmią zazwyczaj zupełnie obco dla przeciętnego właściciela firmy. A ich znajomość jest zazwyczaj niezbędna, aby odpowiednio wypełnić wniosek.

Po przyznaniu dotacji, praca się nie kończy. Trzeba jeszcze zrealizować projekt i go rozliczyć. Wdrożenia zapisanych we wniosku wiele miesiecy wcześniej planów często są w praktyce skomplikowane i wymagające. W związku z tym, warto wesprzeć się wsparciem specjalistów, szczególnie gdy nie masz w tym doświadczenia. W zakresie procedur w tym roku nie będzie fundamentalnych zmian.

Dotacje dla firm - grafika

Dotacje unijne dla firm w 2024 roku - pytania i odpowiedzi

Jakie dofinansowanie można pozyskać w 2024 roku?

Przedsiębiorstwo, które jest zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania, będzie miało wiele różnych możliwości. W niniejszym artykule przedstawiłem kilka przykładowych programów. Łącznie będzie ich jednak ponad 100. Z tego powodu, najlepszy pomysł to bieżące monitorowanie możliwości. Np. za pomocą informatora DostepneDotacje.pl ;

Jaka jest wysokość dofinansowania z dotacji unijnych?

Wysokość dofinansowania zależy od kryteriów programu. Każda dotacja unijna ma własny regulamin, w którym opisane są najważniejsze kryteria, a w tym poziom dofinansowania zarówno procentowy jak i kwotowy.

Na co najłatwiej dostać dotację w 2024 roku?

Słowa klucze to B+R, transformacja energetyczna, konkurencyjność, oze, wspieranie cyfryzacji, wszelkie działania transformujące firmę oparte na twardych innowacjach. Mówiąc krótko, najlepiej planować projekty dot. rozwoju firmy w oparciu o badania naukowe, innowacje, zieloną energię. Wówczas mamy największe szanse, że nasze założone plany uda się sfinansować przy wsparciu zewnętrznym z dotacji. Czy to oznacza, że jeśli nie planujemy innowacji to nie mamy szans na dotację? Absolutnie tak nie jest. Programów będzie dużo i będą one zróżnicowane. Jednak nie każda firma znajdzie coś dla siebie i warto mieć tego świadomość.

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.

4 komentarze

 1. Patrycja Samul pisze:

  Dzień dobry

  Chciała bym otworzyć firmę w branży rozrywkowej.
  Fotobutka 360 napisy Led 120cm i inny
  Jakie są szanse na uzyskanie dotacji na sprzęt i start firmy ?

  • Filip Samczuk pisze:

   Dzień dobry,

   Szanse są – np. dotacje z Urzędu Pracy, program „Wsparcie w starcie” czy programy Lokalnych Grup Działania… Natomiast szczegółowych informacji udzielamy wyłącznie osobom i firmom zapisanym na nasz informator dotacyjny. Zapisać można się tutaj: https://dostepnedotacje.pl – zachęcam do wejścia na tę stronę, wyboru pakietu i zapisu. Dotacji jest i będzie sporo, ale aby znaleźć program dopasowany do potrzeb, zazwyczaj trzeba śledzić zestawienia na bieżąco co najmniej przez kilka miesięcy.

   Pozdrawiam!

 2. Andrzej Wyczawski pisze:

  Witam. Prowadzę firmę jednoosobową od 1.5 roku . Świadczę usługi koparką . Potrzebuje lepszej i nowszej maszyny czy jest opcja uzyskania dotacji? Pozdrawiam

  • Filip Samczuk pisze:

   Panie Andrzeju, zapraszam do zapisu na nasz informator: https://dostepnedotacje.pl <-- dotacje często się zmieniają, należy śledzić na bieżąco zestawienia co najmniej przez kilka miesięcy. Jednorazowe sprawdzenie "tu i teraz" zazwyczaj nie kończy się powodzeniem. Konkretne informacje udzielamy osobom i firmom zapisanym na informator.