Dotacje dla firm - grafika

Dotacje dla firm

Dotacje UE dla firm – wprowadzenie

Dotacje dla firm to forma wsparcia finansowego, która pozwala przedsiębiorcom na realizację inwestycji i rozwój swojej działalności. Celem artykułu jest przedstawienie różnych rodzajów dotacji dostępnych dla firm w Polsce, procesu ubiegania się o dotację oraz przykładów dotacji dedykowanych dla konkretnych branż.

Korzystanie z dotacji pozwala przedsiębiorcom na rozwój swojej działalności poprzez realizację inwestycji, które byłyby trudne do sfinansowania bez wsparcia finansowego. Dotacje pozwalają na modernizację i unowocześnienie przedsiębiorstw, co przyczynia się do poprawy ich konkurencyjności na rynku. Dodatkowo, dotacje dla firm mogą pomóc w rozwoju nowych produktów lub usług, co pozytywnie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa.

Artykuł przedstawi również różne rodzaje dotacji dostępnych dla firm w Polsce, takie jak dotacje unijne (programy międzynarodowe), krajowe (ogólnopolskie) i regionalne (najczęściej wojewódzkie), co pozwoli przedsiębiorcom na wybór odpowiedniego źródła finansowania dla ich potrzeb. Warto zwrócić uwagę na to, że dotacje to nie jedyne źródło finansowania inwestycji, dlatego też artykuł pomoże w wyborze odpowiedniej formy finansowania. Dostosowanej do indywidualnych potrzeb firmy.

Dotacje dla firm - grafika

Dotacje dla firm – podstawowe informacje

Dotacje dla firm to forma bezzwrotnego wsparcia finansowego, udzielanego przez państwo, samorządy lub instytucje unijne, przedsiębiorcom na realizację określonych projektów lub działań.

Dotacje mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak inwestycje w nowe lub modernizowane maszyny i urządzenia, rozwój nowych produktów lub usług, badania i rozwój, czy też na działania związane z efektywnością energetyczną czy też ochroną środowiska. Dotacje mogą być udzielane na podstawie zróżnicowanych programów i konkursów, które są organizowane przez różne instytucje i podlegają różnym warunkom.

Fundusze z Unii Europejskiej są dedykowane przede wszystkim dla mikro, małych i średnich firm. Status ten jest oceniany przez pryzmat liczby zatrudnionych oraz rocznych obrotów. Firma aby zmieścić się w tej definicji nie powinna zatrudniać więcej niż 250 pracowników i mieć obroty roczne do 50 milionów euro.

alternatywy dla dotacji dla firm

Dotacje na rozwinięcie firmy z innych źródeł niż UE

Co ważne, dotacje unijne dla firm to nie jedyna możliwość uzyskania finansowania. Źródłem finansowania dla firmy mogą być także inne podmioty. Warto sprawdzić np. ofertę Funduszy Norweskich, ale też organizacji tak nieoczywistych jak np. Grupa Wyszehradzka. Wsparcia udzielają również Powiatowe Urzędy Pracy (założenie firmy).

Dotacje to nie jedyne dostępne rozwiązanie. Twoja firma może ubiegać się także o finansowanie od inwestorów prywatnych (anioły biznesu, fundusze venture capital) jak i o kredyt bankowy.

Dofinansowanie unijne dla firm – gdzie szukać ogłoszeń

Ogłoszeń o finansowaniach możesz szukać samodzielnie w Internecie. Przykładowe strony o tej tematyce to parp.gov.pl czy funduszeeuropejskie.gov.pl ; Co jednak ważne, aby być na bieżąco z programami udostępnianymi przez wyżej wymienione podmioty, należy regularnie (najlepiej codziennie) sprawdzać te strony. Nie licz na to, że wyślą Ci powiadomienie o treści „przedsiębiorco, właśnie pojawia się nabór dostosowany do Twoich potrzeb!”.

Ponadto, nie są to jedyne źródła dotacji unijnych w Polsce czy ogólniej finansowań dla firm. Warto wiedzieć, że uzyskanie dofinansowania jest możliwe również z takich źródeł jak np. ARiMR czy NFOŚiGW. Przykładowo, jeżeli planujesz termomodernizację budynków firmy, warto zadzwonić właśnie do Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak wspomniano powyżej, dofinansowania unijne to nie jedyna możliwość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój firmy mogą być finansowane również z takich źródeł jak Fundusze Norweskie, a nawet Grupa Wyszehradzka. A może słyszałeś o podmiotach takich jak lokalne grupy działania? Tam też możesz szukać finansowania na start. To tylko przykłady, nie pełne zestawienie.

Jest jedno miejsce, które agreguje zarówno fundusze unijne jak i innego rodzaju dotacje dla firm. To informator, którzy tworzymy w ramach usługi DostepneDotacje.pl ; Znajdziesz tam zarówno informacje o naborach dot. finansowań na rozwój firm jak i na start.

baner zachęcający do zapisu na informator dotacyjny

Przykłady dotacji UE dla firm

Jak wspomniano wyżej, fundusze europejskie są najczęściej dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Programy z funduszy unijnych dotyczą zazwyczaj wsparcia dla nowych firm lub tych będących na etapie rozwoju. Dlatego ważne jest wykazanie wkładu własnego czy zabezpieczenia finansowego (np. dotychczasowe wyniki finansowe, posiadany majątek).

Szczegóły dotyczące programów z nowej perspektywy nie są jeszcze znane. Można jednak zakładać, że nowe dotacje dla małych firm będą dotyczyły m.in. tematyki takiej jak:

  • unowocześnienie parku maszynowego (np. przemysł 4.0.);
  • ekspansji zagranicznej (np. internacjonalizacja MŚP, go to brand);
  • rozwoju startupów czy szerzej – wdrażanie innowacji (np. rozwój startupów w Polsce wschodniej).

Ponadto, warto zwrócić uwagę na wszelkie rozwiązania związane z B+R (badania i rozwój firmy) czy ochroną środowiska.

Należy pamiętać, że dotacje z UE to nie jedyna możliwość. Ponadto, finansowanie dostępne jest nie tylko w PARP, ale także np. w NCBiR. Często także np. w ARP (Agencja Rozwoju Przemysłu).

Swoje programy wdrażają także duże firmy prywatne. Przykładowo, w ostatnich latach konkursy z nagrodami finansowymi dla dojrzałych firm lub startupów organizowały m.in. Orlen, ING Bank czy Huawei.

Dotacje dla firm – procedura ich pozyskania

Przedsiębiorca, którego interesują dofinansowania unijne, powinien znać kolejność działań przy ich pozyskiwaniu.

pozyskanie dotacji krok po kroku

Pierwszy krok to pozyskanie informacji o planowanym naborze pasującym do potrzeb firmy. Aby to osiągnąć, należy monitorować (w sposób stały!) wszystkie realizowane w Polsce programy. Nasza firma to właśnie robi, dla przedsiębiorców zapisanych na informator (strona internetowa: DostepneDotacje.pl). Możesz też robić to na własną rękę, ale odpowiedz sobie na pytanie, czy będziesz się tym zajmować kilka razy w tygodniu i czy potrafisz zlokalizować wszystkie źródła potencjalnych dotacji. To jest wiele godzin pracy, którą możesz zlecić nam za 50zł miesięcznie.

Poszukiwanie właściwego finansowania może trwać wiele miesięcy i zazwyczaj tyle trwa. Ważne aby o tym wiedzieć i być cierpliwym. Jej znalezienie na wczesnym etapie (od razu po ogłoszeniu) daje wysokie szanse na powodzenie.

Po znalezieniu programu, należy szczegółowo zapoznać siez regulaminem dotacji. Pozwoli to potwierdzić, że jego założenia pasują do założeń naszej firmy. Inaczej mówiąc, sprawdzimy czy masz realną szansę na otrzymanie finansowania i czy akurat takie finansowanie ma dla Ciebie sens. Pamiętaj, że środków unijnych nie możesz przeznaczyć na dowolne cele, a jedynie na te, które zostały określone w regulaminie (tzw. koszty kwalifikowane).

Następnie przychodzi czas na sporządzenie wniosku. Największe szanse mają ci przedsiębiorcy, którzy posiłkują się wsparciem doświadczonych doradców. Wnioski są zazwyczaj stosunkowo skomplikowane. Możesz skorzystać ze wsparcia wielu firm, które działają na rynku (w tym naszej).

tekst "potrzebujesz wsparcia w napisaniu wniosku? skontaktuj się z nami"

Po pozytywnej ocenie wniosku, podpisujesz umowę o wsparcie i zaczynasz realizację projektu. Co ważne, musisz trzymać się założeń (terminów, wydatków, itp.) zgodnych ze sporządzonym wnioskiem. W trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu tworzysz sprawozdanie z realizacji (np. potwierdzenia wydatków, dokumentację fotograficzną z ukończenia poszczególnych etapów, itp.).

Pieniądze na rozwój firmy, a lokalizacja biznesu

Pieniądze na rozwój firmy są na zróżnicowanym poziomie w zależności od tego, gdzie prowadzisz swój biznes. Nie jest tak w przypadku każdego finansowania. Jednak tak działa system, kiedy mamy na myśli konkretnie Unię Europejską.

Z tego punktu widzenia, najlepiej prowadzić własny biznes w województwach Polskich wschodniej takich jak: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie czy podkarpackie. Tam poziom dofinansowania jest najwyższy i może wynieść do 70%. Dla kontrastu, w najgorszej sytuacji są firmy z Warszawy i powiatów ościennych. Na ograniczone środki mogą liczyć także przedsiębiorcy z miast takich jak Wrocław czy Poznań.

Jeśli Twoja firma prowadzi działalność np. w Warszawie, warto rozważyć otwarcie oddziału w Polsce wschodniej. Zwiększy to szanse na uzyskanie korzystnej dotacji w przyszłych naborach.

Przeznaczenie dofinansowania z Unii dla firm

Środki unijne na rozwój firmy mogą być zazwyczaj przeznaczone na konkretnie określone cele. Przykładowe przeznaczenie środków to wdrożenie energooszczędnych technologii czy dotacje na zakupu nowego sprzętu. Często zdarzają się też finansowania na przebudowę linii produkcyjnej czy działania w zakresie internacjonalizacji lub wykorzystania źródeł odnawialnych energii.

Jeśli planujesz w najbliższych latach pozyskanie dotacji to planując rozwój firmy zwróć szczególną uwagę na hasła takie jak ochrona środowiska, ulepszone produkty, inteligentny rozwój (platformy startowe), innowacyjny pomysł czy zakup środków trwałych. Pamiętaj też, że najkorzystniejsze warunki finansowania można uzyskać jeśli w projekt „zaangażowana jest” Polska wschodnia.

Dokładne przeznaczenie funduszy europejskich jest zróżnicowane i uzależnione od przepisów regulaminu programu. Dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją. Dopiero wówczas można ocenić czy firma może ubiegać się o finansowanie i czy jest sens pozyskania właśnie takiej dotacji unijnej.

Inaczej funkcjonują instrumenty zwrotne (w formie pożyczek), gdzie swoboda wydatkowania środków jest zazwyczaj większa.

Dofinansowanie UE dla firm – zalety

Główną zaletą skorzystania z funduszy europejskich jest oczywiście dostęp do bezzwrotnego kapitału. Może on istotnie wesprzeć rozwój prowadzonej lub planowanej działalności gospodarczej. Pośrednio dofinansowania unijne wpływają też na innowacje czy inne korzyści istotne również dla otoczenia przedsiębiorcy.

Dotacje europejskie dla firm – zagrożenia

Zagrożenia związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych można podzielić na te związane z etapem starania się o dofinansowania unijne jak i te dotyczące fazy po ich uzyskaniu.

W przypadku starania się o fundusze europejskie, problemem może być spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz sporządzenie skomplikowanego wniosku. Zazwyczaj wymaga to zatrudnienia zewnętrznych specjalistów co oznacza koszt.

Natomiast zagrożenia po otrzymaniu dotacji na rozwój biznesu są związane przede wszystkim z koniecznością ścisłego trzymania się wytycznych zawartych we wniosku. W przypadku ich naruszenia, możliwe jest odebranie części lub całości wsparcia.

Zobacz jak pomagamy pozyskać dotacje dla firm

Jeśli prowadzisz firmę, z pewnością nie możesz narzekać na nadmiar czasu wolnego. Jednocześnie, masz świadomość, że dodatkowe fundusze na mogą przyspieszyć rozwój działalności firmy.

Dlatego, warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia specjalistów. Pomogą Ci znaleźć odpowiedni program, sporządzić wniosek i spełnić inne formalności, a na koniec przeprowadzą Cię przez cały proces już po uzyskaniu finansowania.

pozyskanie dotacji krok po kroku

Jeśli chcesz wykonać pierwszy krok, a na dziś jeszcze nie wiesz czy Twoja firma może liczyć na wsparcie finansowe, zacznij od strony DostepneDotacje.pl ; Zapisz sie do naszego informatora aby być na bieżąco z aktualnymi programami wsparcia.

Po dopasowaniu odpowiedniej dotacji, porozmawiamy o szczegółach opracowania wniosku. Jego koszt zależy od wysokości dotacji i poziomu skomplikowania dokumentacji (nakładu pracy po naszej stronie). Zazwyczaj pobieramy niewielką opłatę wstępną + prowizję za sukces.

Dotacje dla firm – sprawdź jak zwiększyć swoje szanse

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą lub już masz firmę, możesz ubiegać się o wsparcie.

Aby zwiększyć swoje szanse, zastanów się nad innowacjami, które możesz wdrożyć w swojej firmie ze wsparciem Unii Europejskiej.

Sprawdź też dotychczasowe programy wsparcia i te dostępne aktualnie aby mieć ogólny obraz na co przyznawane są środki unijne i inne dotacje.

Pamiętaj o elementach takich jak największe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, korzyściach wynikające z prowadzenia biznesu w obrębie Polski wschodniej czy mile widzianych działaniach związanych np. z ochroną środowiska czy wdrażaniem nowoczesnych technologii (najlepiej w oparciu o prace badawczo-rozwojowe).

kryteria przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności

Szukasz dotacji unijnej dla firmy? Masz pytania? Zobacz FAQ (sekcja pytań i odpowiedzi)

FAQ - pytania i odpowiedzi

Jakie są wymagania formalne dla uzyskania dotacji dla firmy?

Programy wsparcia dla przedsiębiorców różnią się od siebie. Co za tym idzie, także wymogi formalne są zróżnicowane. Szczegółowe kryteria każdorazowo można znaleźć w regulaminie danego programu (dotacji). Przykładowe kryteria w przypadku już istniejących firm starających się o wsparcie to np. dobre wyniki finansowe czy określona lokalizacja.

Jakie koszty można pokryć dzięki dotacjom dla firm?

Wszystko zależy od celu danego programu. Przykładowe koszty kwalifikowane to np. wynagrodzenia, koszty marketingowe, koszty na zakup środków trwałych, koszty wyjazdów na targi branżowe.

Jak wygląda rozliczenie dotacji unijnej dla firmy?

Jest ono uzależnione od instytucji przyznającej finansowanie. Najczęściej wymagane jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających realizację projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartą umową. Są to m.in. dokumenty księgowe czy dokumentacja fotograficzna lub audiowizualna z realizacji projektu.

Mogą Cię zainteresować również następujące artykuły:

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.