2023r - start działalności

Dotacja na nowy biznes

Wprowadzenie

Myślisz o otwarciu własnej firmy? Jeśli tak, mogą Cię interesować fundusze na działalność gospodarczą. Przeczytaj ten artykuł aby dowiedzieć się jakie możliwości w tym zakresie są dostępne i co państwo oferuje początkującym przedsiębiorcom. To tekst dla Ciebie, szczególnie jeśli interesuje Cię bezzwrotne dofinansowanie.

Sprawdź, gdzie szukać informacji o naborach i jakie biznesy mają największe szanse na uzyskanie finansowania w ramach nowej perspektywy budżetowej. Ta wiedza może ułatwić podjęcie działalności gospodarczej.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest dofinansowanie dla nowej działalności;
  • skąd czerpać informacje o dotacjach na nowy biznes;
  • jaka firma może skorzystać z funduszy unijnych.
2023r - start działalności

Dotacja na nowy biznes – podstawowe informacje

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to duże wyzwanie. Niedobór środków może zniweczyć piękne plany przedsiębiorcy. Dlatego warto zabezpieczyć się na taką ewentualność przez pozyskanie dodatkowych funduszy.

Dotacja dla nowych firm to forma pomocy finansowej udzielana przez różne instytucje, takie jak urzędy, agencje rządowe lub organizacje pozarządowe, dla osób lub firm, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Dotacje mogą być przeznaczone na różne cele, takie jak np. zakup sprzętu, opłacenie kosztów szkolenia pracowników lub inne wsparcie we wstępnym rozwoju firmy.

Aby uzyskać dotację, najczęściej trzeba złożyć wniosek. Należy opisać cel, na jaki przeznaczona będzie dotacja oraz określić, jakie korzyści przyniesie ona dla firmy i jej otoczenia. Wniosek może zostać odrzucony, jeśli instytucja udzielająca dotacji uzna, że cel, na jaki ma być przeznaczona, nie jest zgodny z założeniami projektu (regulaminem). Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami udzielenia dotacji i upewnić się, że firma spełnia wszystkie wymagania. Zanim złoży wniosek o dotację.

Gdzie sprawdzić czy są dostępne fundusze na nową działalność gospodarczą?

Istnieje wiele miejsc, gdzie można znaleźć informacje na temat dostępnych dotacji dla nowych firm. Oto kilka możliwości:

Urząd pracy (dla dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy). W urzędzie pracy można zasięgnąć informacji na temat dotacji dostępnych dla nowych firm w danym regionie (powiecie) oraz otrzymać pomoc w składaniu wniosków o dotację.

Agencje rządowe. Wiele agencji rządowych, takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), oferuje dotacje dla nowych firm. Można znaleźć informacje o dostępnych dotacjach na ich stronach internetowych.

Strony internetowe. W Internecie dostępne są różne strony internetowe, takie jak np. FunduszeEuropejskie.gov.pl, na których zamieszczane są informacje o dostępnych dotacjach dla nowych firm. Można tam znaleźć informacje o wymaganiach, kryteriach udzielenia dotacji oraz sposobie składania wniosków.

Stowarzyszenia branżowe. Warto także zasięgnąć informacji u stowarzyszeń branżowych, które mogą mieć wiedzę na temat dostępnych dotacji dla firm działających w danej branży.

Lokalne Grupy Działania. Jeżeli w Twoim regionie działa LGD. Skontaktuj się z nią. Jest szansa, że właśnie trwa nabór na dotacje dla nowych firm.

Firmy doradcze. Doradcy także mogą być źródłem informacji na temat dostępnych dotacji dla nowych firm oraz pomóc w składaniu wniosków o dotację.

baner zachęcający do zapisu na informator dotacyjny

Dla kogo dotacja na nowy biznes?

Procedura otrzymania dotacji określa kryteria, które musi spełnić przedsiębiorca aby uzyskać finansowanie. Dotacje unijne na start najłatwiej uzyskać, jeśli:

a) planujesz prosty (tradycyjny) biznes i kwota na poziomie 20-30 tys. zł, jest dla Ciebie wystarczająca lub

b) planujesz rozpocząć działalność na terenie Polski Wschodniej lub

c) tworzysz przełomowe (innowacyjne) rozwiązania w oparciu o nowoczesne technologie (planujesz działalność w obszarze nowoczesnych technologii) lub

d) działasz w branży rolno-spożywczej lub

e) działasz w branży zielonej energii.

Czy to oznacza, że inne firmy nie mają szans na dotację na start? Nie! Warto monitorować na bieżąco dostępne dotacje, gdyż programów jest sporo i często się zmieniają. A ponadto, można się ubiegać także o kredyty (w tym preferencyjne, gdzie oprocentowanie pożyczki jest niższe od stawek rynkowych) czy wsparcie inwestorów prywatnych (anioły biznesu, fundusze venture capital).

Poszczególny programy wsparcia narzucają zróżnicowane warunki dot. uzyskania funduszy. Czasem nie musisz mieć wkładu własnego, w większości przypadków jest on wymagany. Również sytuacja dot. wypłaty dotacji (zaliczka czy refundacja) jest zróżnicowana. Dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie się z regulaminem każdego programu. Pozwoli to uniknąć kłopotów i rozczarowania.

referencje monika kamińska

Co jest wymagane aby otrzymać dofinansowanie dla nowej firmy?

Wiesz już, że konkretne wymogi są uzależnione od regulaminu programu. Mimo to, pewne kryteria powtarzają się niemal za każdym razem. Nieodzownym elementem wniosku dotacyjnego jest profesjonalny biznesplan lub jego elementy. Chodzi np. o projekcje finansowe, analizy rynku czy konkurencji.

Żeby uniknąć rozczarowania i odrzucenia wniosku, warto skorzystać z pomocy profesjonalnych doradców. Właściwe uzupełnienie wniosku sprawia dużą trudność większości przedsiębiorców. Profesjonaliści, pomogą również sporządzić szczegółowy biznesplan. Pamiętaj, że rzadko można składać wniosek kilkukrotnie. Nawet jeśli tak to wydłuża to proces o wiele miesięcy. Z tych powodów, wsparcie doświadczonych ekspertów może być nieocenione. Z pewnością zwiększy szanse na uzyskanie funduszy unijnych lub innych środków.

skontaktuj się z nami aby uzyskać pomoc w założeniu firmy

Dotacja na nowy biznes – podsumowanie

Wiesz już, gdzie sprawdzić czy dostępne są fundusze na działalność gospodarczą. Dotacja na nowy biznes to rozwiązanie, którego korzysta bardzo wielu zaczynających swoją przygodę przedsiębiorców.

Aby otrzymać dotację, najczęściej należy złożyć wniosek i spełnić określone warunki, takie jak np. posiadanie odpowiednich kwalifikacji czy prowadzenie działalności w określonej branży. Wnioski o przyznanie dotacji są rozpatrywane przez instytucje przyznające dotacje, które decydują o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.

Dotacje dla nowych firm mogą być bardzo pomocne w rozpoczęciu działalności gospodarczej, ponieważ pozwalają na uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego, które może być przeznaczone np. na zakup sprzętu lub sfinansowanie innych kosztów związanych z rejestracją firmy. Warto jednak pamiętać, że dotacje są udzielane na określony cel i należy je wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem.

Pytania i odpowiedzi (Q&A)

  1. Czym są dotacje dla nowych firm?

Dotacje dla nowych przedsiębiorstw to forma pomocy finansowej przyznawana przez różne instytucje, takie jak rząd, samorząd lokalny lub instytucje unijne, przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Finansowania są udzielane w ramach różnych programów i mogą mieć różny charakter, np. mogą służyć do sfinansowania zakupu środków trwałych czy też dofinansowania projektu badawczego.

  1. Kto może otrzymać dotację dla nowej firmy?

Dotacje dla nowych firm są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. W zależności od programu, w którym wnioskodawca ubiega się o dotację, mogą być określone dodatkowe warunki, np. wymagane kwalifikacje lub prowadzenie działalności w określonej branży.

  1. Jak uzyskać dotację dla nowej firmy?

Aby uzyskać dotację dla nowej firmy, należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji w odpowiednim urzędzie lub instytucji. Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją i dołączyć wymagane dokumenty. Wnioski o przyznanie dotacji są rozpatrywane przez instytucje przyznające dotacje, które decydują o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku.

  1. Na co można przeznaczyć dotację dla nowej firmy?

Dotacja dla nowej firmy może być przeznaczona na różne cele, w zależności od założeń programu. Kryteria przyznania dotacji i przeznaczenie środków jest każdorazowo określane szczegółowo w regulaminie projektu.

Mogę Cię również zainteresować:

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.