...
worek z pieniędzmi

Dofinansowania do działalności gospodarczej

Wprowadzenie

Podjęcie działalności gospodarczej to duże wyzwanie. Aby ułatwić sobie start lub wesprzeć rozwój już działającej firmy, warto skorzystać z dotacji lub innych form wsparcia. Jeżeli interesuje Cię temat finansowania rozwoju firmy, jesteś w dobrym miejscu. Przeczytaj ten artykuł aby dowiedzieć się jakie wsparcie możesz uzyskać z Unii Europejskiej i nie tylko.

Dofinansowania na własną działalność – podstawowe informacje

Dofinansowanie na własną działalność to forma pomocy finansowej, która ma na celu wsparcie przedsiębiorców w rozwoju ich działalności. Jest ono udzielane przez różne instytucje, takie jak urzędy pracy, agencje rządowe, samorządy ale też banki (w formie pożyczek i kredytów). Dofinansowanie to może mieć formę dotacji, pożyczki lub innego rodzaju wsparcia finansowego, które ma na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej lub jej rozwoju.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na różne cele, takie jak np. zakup nowych maszyn i urządzeń, rozwój eksportu, szkolenia dla pracowników czy też reklamę i promocję swojej działalności. W zależności od instytucji udzielającej dofinansowania oraz celu, na jaki jest ono przeznaczone, mogą obowiązywać różne warunki i wymagania.

dofinansowania do działalności gospodarczej symbol
Dofinansowania do działalności gospodarczej 6

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek, w którym zawarte będą informacje o działalności gospodarczej, celu, na jaki jest przeznaczone dofinansowanie oraz planie finansowym. Wniosek taki powinien być złożony w odpowiednim urzędzie lub instytucji, która udziela dofinansowania.

Otrzymanie dofinansowania na własną działalność jest bardzo korzystne, ponieważ pozwala na rozwój działalności bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych. Może to być szczególnie istotne dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność i nie posiadają dużych środków finansowych. Założenie firmy z zewnętrznym wsparciem finansowym zwiększa szanse powodzenia.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2023

Fundusze na otwarcie firmy są oferowane przez różne instytucje. Należą do nich np. powiatowe urzędy pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dotacji na start można szukać także w innych miejscach. Programy wsparcia są często oferowane przez samorządy, lokalne grupy działania czy akceleratory.

Uzyskanie środków jest uzależnione od spełnienia wymogów formalnych określonych w regulaminie. Żeby otrzymać, należy złożyć wniosek, którego wzór również można znaleźć w dokumentacji projektu. Wniosek powinien być złożony w terminie wskazanym w dokumentacji (okres trwania naboru). Kwestia ewentualnego wkładu własnego również zależy od indywidualnego przypadku. Powiatowy urząd pracy oferuje często dotacje bez wymogu wykazania wkładu własnego. W przypadku większych dotacji, wkład własny jest zazwyczaj wymagany.

Wniosek należy złożyć uwzględniając wymagane treści i załączniki. Najczęściej jest to forma zbliżona do biznesplanu. Przyznanie środków zależy od spełnienia wymogów formalnych i wysokiej punktacji merytorycznej. Dlatego warto posiłkować się wsparciem specjalistów.

Jeśli chcesz otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pierwszy krok to identyfikacja aktualnie dostępnych funduszy europejskich dla firm. Możesz to zrobić monitorując na bieżąco i samodzielnie strony internetowe funduszy lub korzystając ze wsparcia firmy doradczej.

Wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wysokość dotacji na start firmy różni się w zależności od programu wsparcia.

W przypadku popularnej w Polsce dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy jest to zazwyczaj kwota ok. 30 000zł.

Kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być nawet wielokrotnie wyższa. Przykład to dofinansowanie w ramach programu „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej”, gdzie można uzyskać nawet milion zł (obowiązkowy wkład własny 15%).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje finansowania liczone w milionach złotych.

Podsumowując, programów wsparcia dla nowych przedsiębiorstw jest wiele. Kwota dofinansowania różni się w zależności od programu i instytucji przyznającej środki. Dlatego temat finansowań dla firm warto śledzić na bieżąco aby nie przegapić programu odpowiadającemu danemu biznesowi.

worki z pieniędzmi w walucie euro

Dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej 2023

Prowadzisz działalność gospodarczą? Nic straconego. Zazwyczaj dotacji dla już istniejących firm jest jeszcze więcej niż dla firm nowozakładanych.

Informacji na temat naborów możesz szukać w tych samych źródłach co w przypadku funduszy dla nowych firm. Są to m.in. urząd pracy, PARP, akceleratory czy strona internetowa funduszeeuropejskie.gov.pl ; Co do zasady dotacje z powiatowego urzędu pracy są przyznawane wyłącznie nowym firmom – tak było do tej pory.

Przykładowe programy dotacyjne dla już istniejących firm (przeszłe nabory):

 • Internacjonalizacja MŚP;
 • Przemysł 4.0;
 • Go to brand;
 • Cyfryzacja MŚP;
 • Bony na cyfryzację;
 • Innowacje w MŚP.

Powyższa lista to jedynie przykładowe zestawienie. Programów było i jest znacznie więcej. Często się zmieniają. Dotacje unijne dla firm to nie jedyne źródło funduszy. Środki są przyznawane także przez inne instytucje i organizacje. Nawet tak nieoczywiste jak np. Grupa Wyszechradzka.

W 2023 roku i kolejnych latach, pojawią się nowe programy wsparcia. Część z nich ma być kontynuacją tych realizowanych w przeszłości. Inne mają być zupełnie nowe.

tekst "potrzebujesz wsparcia w napisaniu wniosku? skontaktuj się z nami"

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od jakości złożonego wniosku. Dlatego, również w tym przypadku, warto zatrudnić doświadczonych ekspertów.

Dofinansowania do działalności – na co zwrócić uwagę

Istnieje kilka głównych zagrożeń związanych z uzyskiwaniem dotacji dla firm:

 1. Konkurencja. Konkurencja o dotacje może być bardzo duża, ponieważ wiele firm jest zainteresowanych otrzymaniem dodatkowych środków na swoją działalność.
 2. Wymagania formalne. Proces ubiegania się o dotację może być skomplikowany i wymagać spełnienia wielu wymagań formalnych. Firma musi przygotować odpowiedni wniosek i dokumenty, a także spełnić wszystkie wymagane przez fundusz warunki.
 3. Ryzyko braku finansowania. Nie gwarantuje się, że firma otrzyma dotację, nawet jeśli spełni wszystkie wymagania i złoży wniosek. Może to stanowić ryzyko dla finansowania firmy.
 4. Ograniczenia dotyczące wydatkowania środków. Firmy otrzymujące dotacje często są zobowiązane do spełnienia określonych wymogów dotyczących wydatkowania otrzymanych środków. Może to ograniczać elastyczność finansową firmy.

Przykłady innych ryzyk:

 1. Ryzyko zmiany przepisów. Zasady dotyczące udzielania dotacji mogą ulec zmianie w trakcie trwania projektu czy naboru, co może prowadzić do trudności z jego realizacją lub zmian w planach finansowych firmy.
 2. Ryzyko konieczności zwrotu dotacji. W niektórych przypadkach firmy mogą być zobowiązane do zwrotu otrzymanych dotacji, jeśli nie spełnią określonych warunków lub jeśli projekt nie zostanie zrealizowany zgodnie z planem.

Jak uzyskać dofinansowanie na działalność gospodarczą – porady praktyczne

Najważniejszy czynnik zwiększający szanse na pozyskanie finansowania to przygotowanie dobrego wniosku. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymogami dotyczącymi składania wniosków o dotacje i przygotować dokumenty zgodnie z wymaganiami. Warto także skonsultować wniosek z osobą doświadczoną w ubieganiu się o dotacje lub zatrudnić specjalistę do pomocy w przygotowaniu wniosku.

człowiek zastanawiający się co zrobić

Pierwszy krok to znalezienie programu wsparcia pasującego do Twojej firmy. W tym celu możesz przeszukać Internet albo skorzystać z informatorów przygotowywanych przez firmy doradcze. Przykładową usługę w tym zakresie znajdziesz tutaj: https://dostepnedotacje.pl ;

Przy wyborze dotacji, zwróć uwagę na kryteria formalne zawarte w regulaminie. To zwiększy Twoje szanse na uzyskanie finansowania. Ponadto, unikniesz niemiłych niespodzianek na etapie rozliczania dotacji.

Pamiętaj też, że dotacje to niejedyna możliwość finansowania rozwoju biznesu. Na rynku są dostępne również kredyty (w tym preferencyjne) czy środki oferowane przez inwestorów prywatnych.

Dotacja na działalność – podsumowanie

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na działalność gospodarczą zarówno w ramach programów rządowych, jak i samorządowych. Dotacje są przyznawane na określone cele, takie jak np. rozwój nowych technologii, modernizacja przedsiębiorstwa, inwestycje w maszyny i urządzenia czy też na zatrudnienie pracowników.

Aby ubiegać się o dotację na działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki, takie jak np. posiadanie siedziby na terenie danego województwa, prowadzenie działalności gospodarczej w określonej branży czy posiadanie odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji.

Wniosek o dotację na działalność gospodarczą należy złożyć w odpowiednim urzędzie lub instytucji, która przyznaje finansowanie na działalność.

Aby sprawdzić czy możesz ubiegać się o dotacje, skontaktuj się z instytucją przyznającą finansowanie lub odezwij się do nas.

Dofinansowania do działalności gospodarczej – Pytania i odpowiedzi (Q&A)

 1. Czym są dotacje na działalność gospodarczą?

To forma pomocy finansowej udzielanej przez różne instytucje (np. państwo, samorządy) przedsiębiorcom lub osobom planującym założenie własnej firmy. Dotacje te służą do wsparcia rozwoju działalności gospodarczej i mogą być przeznaczane na różne cele. Np. zakup sprzętu, inwestycje w nieruchomości, rozwój produktów czy usług, szkolenia dla pracowników, itp.

 1. Kto może uzyskać dotację na działalność gospodarczą?

Osoby uprawnione do uzyskania dotacji na działalność gospodarczą zależą od rodzaju dotacji i instytucji udzielającej pomocy. Zazwyczaj są to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub osoby planujące jej założenie. W niektórych przypadkach mogą to być również organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy jednostki samorządu terytorialnego.

 1. Gdzie można znaleźć informacje o dotacjach dla firm?

Informacje o dostępnych dotacjach dla przedsiębiorców można znaleźć m.in. na stronach internetowych instytucji udzielających pomocy, takich jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także w Urzędach Pracy oraz na stronach internetowych samorządów lokalnych. Warto również zapoznać się z ofertami firm doradczych pomagających w uzyskaniu finansowania. Dotacje często się zmieniają i są przyznawane przez bardzo różne podmioty. Dlatego listę aktualnie dostępnych dotacji należy śledzić na bieżąco.

 1. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania dotacji na działalność gospodarczą?

Podstawowy dokument to zazwyczaj wniosek, którego wzór dostarcza instytucja przyznająca środki. Często wśród obowiązkowych załączników można znaleźć biznesplan czy stosowne oświadczenia. Dokładna lista wymogów jest każdorazowo wskazywana w regulaminie programu.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.