...
 • Blog
 • /
 • Porady
 • /
 • Biznesplan dla banku (biznesplan do kredytu)
budynek banku

Biznesplan dla banku (biznesplan do kredytu)

Wprowadzenie

Doradca z banku poprosił o dostarczenie biznes planu dla planowanego przez Ciebie przedsięwzięcia? Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu. Z tego artykułu dowiesz się jak powinien wyglądać biznes plan dla banku oraz w jaki sposób szybko go uzyskać. Pamiętaj, że biznes plan stanowi niezbędny element wniosku kredytowego w większości polskich banków. Jest on potrzebny w szczególności gdy starasz się o kredyt inwestycyjny na nową inwestycję.

Biznesplan dla banku to nie tylko wymóg, ale przede wszystkim szansa dla przedsiębiorcy na dokładną analizę swojego biznesu. Staranność i zaangażowanie w jego przygotowanie może przekonać bank do inwestycji i dać firmie szansę na rozwój.

 

 

Dlaczego bank wymaga do kredytu biznesplanu?

Dla banku udzielenie kredytu to przede wszystkim inwestycja i ryzyko. Bank chce mieć pewność, że pożyczona suma wróci do niego w określonym czasie wraz z odsetkami. Aby to ocenić, musi zrozumieć biznes klienta, jego potencjał i ryzyko. Temu służy analiza biznes planu.

Bank chce zrozumieć, w jaki sposób działa Twoja firma i jakie ma plany na przyszłość. Biznesplan dostarcza informacji na temat branży, w której działasz, Twojej konkurencji, potencjalnych klientów, a także Twojej strategii biznesowej. Pozwala to bankowi zrozumieć, czy Twoja firma ma potencjał do wzrostu i czy jesteś w stanie spłacić kredyt.

przykładowy biznesplan

Opracowanie solidnego biznesplanu wymaga czasu i zaangażowania. Dla banku jest to dowód, że przedsiębiorca traktuje swoją działalność poważnie i jest przygotowany do prowadzenia biznesu. Bank chce współpracować z odpowiedzialnymi i zaangażowanymi przedsiębiorcami.

Biznes plan dla banku – wymogi instytucji finansowych

Biznes plan dla banku to analiza aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej przedsiębiorstwa wraz z projekcją rozwoju w najbliższych latach. Zawiera opis już istniejących uwarunkowań natury finansowej jak i obraz przyszłych działań oraz wyników. Należy wykazać związek planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego z koniecznością skorzystania z finansowania zewnętrznego np. w postaci kredytu. Co ważne, firma musi udowodnić w biznesplanie, że będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Biznes plany dla banków nie różnią się od klasycznych biznes planów. To o czym warto pamiętać przy pisaniu tego rodzaju biznes planów to ujęcie w projekcjach finansowych całego okresu finansowania (okres kredytowania). Tego typu wyliczenia prezentuje się standardowo w excelu. Warto skorzystać tu ze wsparcia analityka finansowego, który zna się na modelowaniu finansowym.

Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego oprócz finansów (analiza wskaźnikowa, rachunek zysków i strat, cashflow – rachunek przepływów środków pieniężnych, bilans, itp.), zawiera również część opisową. Jest to ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa. Znajdują się w niej takie elementy jak m.in.:

 • struktura organizacyjna firmy (w tym struktura zatrudnienia),
 • analiza oferowanych produktów czy usług,
 • profil klienta,
 • projekcja celów firmy,
 • analiza rynku,
 • analiza marketingowa (strategia marketingowa),
 • analiza konkurencji,
 • plan sprzedaży,
 • analiza swot (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia).

Kiedy masz wątpliwości co do oczekiwanej formy biznesplanu, możesz zapytać o wymogi doradcę kredytowego z banku. Większość biznesplanów pisanych dla banków ma zbliżoną strukturę.

Przykładowe wymogi dot. biznes planu jednego z dużych polskich banków:

wymogi dotyczące biznesplanu dla banku

Jak widzisz na podstawie ww. grafiki, opracowanie odpowiedniego dokumentu to czasochłonny proces. Zazwyczaj warto posłużyć się wsparciem zewnętrznych specjalistów aby całość poszła szybko i sprawnie.

Biznes plan do kredytu – czego unikać

 • Niejasne założenia – wszystkie dane i prognozy powinny być dobrze uzasadnione.
 • Zbyt optymistyczne prognozy – bank doceni realistyczne podejście.
 • Brak szczegółów – im bardziej szczegółowy i przemyślany plan, tym większa szansa na uzyskanie kredytu.
 • Nieaktualne dane – rynkowe czy konkurencyjne, które mogą być mylące.

Biznes plan dla banku krok po kroku

Pierwszym krokiem jest uzyskanie od banku wymogów dot. oczekiwanej treści. Ewentualnie możesz o to zapytać także firmę, której chcesz powierzyć sporządzenie biznesplanu. Zazwyczaj firma taka stworzyła już kilkadziesiąt lub więcej biznesplanów bankowych i zna te wymogi.

Drugi krok to decyzja czy chcesz tworzyć biznesplan samodzielnie czy też powierzyć to zadanie profesjonalistom.

Następnie można już przejść do realizacji. W tym celu nalezy zebrać odpowiednie dane dotyczace przedsiewzięcia oraz wykonać analizy takie jak np. analiza rynku czy konkurencji.

wzrost zysków

Na bazie posiadanych danych (także założeń finansowych) opracowuje się dokument, który następnie trafi do analityków bankowych. W przypadku braku uwag w banku, proces jest zakończony. Jeśli bank zgłosi uwagi to zazwyczaj masz możliwość nanieść oczekiwane poprawki. To korzystniejsza sytuacja w porównaniu np. z ubieganiem się o dotacje, gdzie zazwyczaj nie ma możliwości zmian treści wniosku (biznesplanu) po jego złożeniu.

Co jest potrzebne do uzyskania kredytu oprócz biznes planu?

Przedsiębiorca składając wniosek kredytowy często zobowiązany jest przedstawić dodatkowy zestaw dokumentów. Najlepiej dowiedz się na początku czego oczekuje instytucja finansująca aby nie ryzykować odrzuceniem wniosku kredytowego.

Zazwyczaj są to dokumenty finansowe firmy potwierdzające dobrą sytuację finansową w ostatnich latach. Np. w postaci sprawozdań finansowych.

Dobry biznes plan powinien być także uzupełniony o dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorcę, a więc np. aktualny stan konta.

W niektórych przypadkach wymagane jest także zabezpieczenie w postaci hipoteki czy poręczenia podmiotu trzeciego.

Ponadto, kiedy planujesz inwestycję w branży wymagającej dodatkowych zezwoleń np. koncesji czy zezwolenia na budowę, bank może poprosić o doniesienie tego typu dokumentów.

Pamiętaj, że biznesplan, mimo że niezbędny w procesie to często za mało aby uzyskać kredyt.

Biznesplan do banku w ciągu 7 dni

Większość przedsiębiorców nie ma doświadczenia w pisaniu biznes planów. Nie zajmują się tym również księgowi. W związku z tym, właściciel firmy ma dwie możliwości. Albo tworzyć biznesplan na własną rękę albo powierzyć to zadanie zewnętrznym specjalistom.

Ponieważ czas to pieniądz (i jedyny zasób, którego nie da się kupić czy odzyskać), lepszym wyjściem jest powierzenie sporządzenia biznesplanu doświadczonej firmie. Szczególnie, że większość przedsiębiorców nie ma kompetencji do tworzenia analiz konkurencji, rynku, strategii marketingowej czy też modeli finansowych w excelu. Nauczenie się tych działań wymaga znacznego nakładu czasu.

Jeżeli chcesz uniknąć komplikacji związanych z uwagami banku do biznes planu, skorzystaj ze wsparcia zewnętrznego. Well Done Business opracowało z powodzeniem blisko 200 biznesplanów do kredytów inwestycyjnych.

potrzebujesz biznesplanu? chętnie pomożemy

Ile trwa wykonanie profesjonalnego biznesplanu dla banku? Zazwyczaj jest to proces trwający minimum kilka dni. Pamiętaj, że samo sporządzenie dokumentu powinno być poprzedzone realizacją analiz, zebraniem niezbędnych informacji oraz materiałów. W przypadku naszych biznesplanów bankowych cały proces trwa od siedmiu do czternastu dni. Wiele zależy także od oczekiwań klienta dotyczących poziomu szczegółowości dokumentu. Mówiąc inaczej, czy ma on po prostu spełniać minimalne wymogi banku czy też być bardziej szczegółowym opracowaniem. Np. o objętości 50 – 100+ stron.

A może kredyt preferencyjny?

Czy wiesz, że oprócz oferty tradycyjnych komercyjnych banków, co jakiś czas dostępne są także tzw. kredyty preferencyjne? Ich przewaga polega na korzystniejszych warunkach dla klientów. Przede wszystkim w zakresie oprocentowania, ale czasem również w łatwości ich uzyskania (mniejszych rygorach).

Jeśli interesuje Cię kredyt preferencyjny, zapisz się na nasz informator dotacyjny: https://dostepnedotacje.pl – wówczas już nie przegapisz nie tylko kredytów preferencyjnych dostępnych w Twoim regionie, ale także dotacji i innych ciekawych rozwiązań finansowych dla przedsiębiorców. To jedyny tego typu informator w Polsce.

Biznes plan pod kredyt – podsumowanie

Podstawowy celem tworzenia biznes planu dla banku jest oczywiście sprawne uzyskanie finansowania. Warto podejść do tego procesu profesjonalnie. Ponadto, wykorzystać konieczność sporządzenia biznesplanu również do szerszego spojrzenia na otoczenie biznesowe takie jak rynek czy konkurencja.

Kiedy przedsiębiorca zastanawia się nad każdym aspektem swojego biznesu, ma szansę na dostrzeżenie niejasności, luk czy potencjalnych zagrożeń. Taka analiza może prowadzić do wniosków, które są kluczowe dla rozwoju firmy, niezależnie od tego, czy kredyt zostanie przyznany.

Poza tym, dobrze przygotowany biznesplan jest dowodem profesjonalizmu i zaangażowania przedsiębiorcy. Banki doceniają takie podejście i postrzegają je jako wskaźnik zdolności zarządzania biznesem oraz prawdopodobieństwa sukcesu przedsięwzięcia.

obraz przedstawia ludzi pracujących nad biznesplanem

Wreszcie, proces tworzenia biznesplanu może stać się dla przedsiębiorcy okazją do refleksji nad swoją wizją i misją, a także wartościami, które kierują jego działalnością. Wprowadzając te elementy do planu, firma może lepiej komunikować się z potencjalnymi inwestorami, klientami i partnerami.

Kończąc, biznesplan dla banku nie powinien być postrzegany jedynie jako narzędzie do uzyskania finansowania. To przede wszystkim szansa na głęboką introspekcję, planowanie przyszłości i wytyczanie ścieżki dla długoterminowego sukcesu.

Q&A: biznesplan dla banku

Q: Czym jest biznesplan dla banku?
A: Biznesplan dla banku to dokument prezentujący opis planowanego przedsięwzięcia biznesowego, strategię jego działania oraz prognozy finansowe, przygotowany specjalnie z myślą o uzyskaniu kredytu bankowego.

Q: Jakie kluczowe elementy powinien zawierać biznesplan dla banku?
A: Do kluczowych elementów należą: opis firmy, produkty/usługi, analiza rynku, strategia marketingowa, zespół zarządzający, operacje, plan finansowy, analiza SWOT oraz informacje o potrzebnym finansowaniu.

Q: Czy biznesplan dla banku różni się od standardowego biznesplanu?
A: Choć struktura może być podobna, biznesplan dla banku powinien skupiać się na aspektach finansowych, potencjalnym zwrocie z inwestycji oraz sposobie spłaty kredytu, aby spełnić wymagania bankowe.

Q: Jak długi powinien być biznesplan?
A: Długość biznesplanu zależy od skomplikowania projektu. Ważniejsza jest jednak jakość i klarowność informacji niż objętość dokumentu. Dla większości banków istotne jest, by plan był kompletny, precyzyjny i przede wszystkim wiarygodny.

Q: Czy warto korzystać z usług ekspertów przy tworzeniu biznesplanu dla banku?
A: Tak, korzystanie z ekspertów może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu. Profesjonalnie przygotowany biznesplan będzie bardziej przekonujący dla banku, a eksperci mogą pomóc w identyfikacji i adresowaniu potencjalnych ryzyk.

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.