• Blog
  • /
  • Porady
  • /
  • Biznes plan inwestycji deweloperskiej wzór
prace nad biznesplanem - przykład

Biznes plan inwestycji deweloperskiej wzór

Biznes plan dla dewelopera – wprowadzenie

Inwestycje deweloperskie są jednym z najbardziej obiecujących sposobów na zwiększenie swojego majątku. Niemniej jednak, aby uzyskać sukces w branży deweloperskiej, kluczową rolę odgrywa biznes plan inwestycji deweloperskiej.

Biznes plan inwestycji deweloperskiej to szczegółowa dokumentacja, która przedstawia planowane inwestycje w nieruchomości, a także wskazuje, jakie korzyści finansowe mogą z tego wyniknąć. Nie tylko pomaga to inwestorom w określeniu celów i strategii, ale również pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestycją.

biznesplan inwestycji deweloperskiej

Biznesplan inwestycji deweloperskiej może być wykorzystany nie tylko do celów własnych, ale także do pozyskania kredytu z banku lub innego typu finansowania. To kluczowy dokument w przypadku ubiegania się o środki pieniężne.

Przeczytaj niniejszy artykuł aby dowiedzieć się więcej na temat biznesplanów dla inwestcji deweloperskich.

Biznes plan inwestycji deweloperskiej – wzór struktury

Oto wzór przykładowej struktury biznesplanu dla inwestycji deweloperskiej:

Streszczenie wykonawcze

Krótkie podsumowanie inwestycji, jej celu i potencjalnych zysków.

Opis firmy

Informacje o firmie deweloperskiej, jej historii, doświadczeniu i zasobach.

Analiza rynku

Badanie rynku nieruchomości, w tym trendy, popyt, podaż i konkurencję.

Plan marketingowy

Strategia marketingowa i promocyjna dla projektu deweloperskiego.

Analiza finansowa

Prognoza kosztów inwestycji, przychodów, zysków i wskaźników rentowności.

Plan operacyjny

Szczegółowy harmonogram działań, zarządzanie projektem, etapy budowy itp.

Analiza ryzyka

Identyfikacja i ocena potencjalnych ryzyk związanych z inwestycją oraz strategie ich minimalizacji.

Struktura organizacyjna

Opis struktury zarządzania projektu i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu.

Finansowanie

Szczegóły dotyczące źródeł finansowania, takie jak kredyty, inwestorzy, kapitał własny.

Prognoza zwrotu z inwestycji

Określenie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji oraz terminów osiągnięcia zysków.

Plan działalności po zakończeniu inwestycji

Strategia dotycząca dalszej eksploatacji, sprzedaży lub zarządzania nieruchomością po zakończeniu budowy.

Wnioski

Podsumowanie biznesplanu i rekomendacje dotyczące podjęcia inwestycji deweloperskiej.

Inwestycja deweloperska przykład

Pamiętaj, że powyższy wzór jest ogólnym przewodnikiem i należy dostosować go do konkretnych potrzeb i wymagań Twojego projektu deweloperskiego.

Co uwzględnić w biznesplanie deweloperskim (inwestycji deweloperskiej)

Większość elementów typowego biznesplanu inwestycji budowlanej pokrywa się z biznesplanami dla innych branż. Znajdziesz w nim sekcje takie jak plan finansowy, analizę rynku, prognozę sprzedaży. Ponadto zazwyczaj jest też analiza konkurencji, analiza SWOT czy podstawowe założenia biznesowe.

Prace nad biznesplanem inwestycji deweloperskiej

Oprócz powyższych składników, należy pamiętać o innych elementach aby kompleksowo zaprezentować całość inwestycji. To szczególnie ważne, gdy inwestycja deweloperska ma być finansowana przez kredyt deweloperski. W szczególności dokument zawiera informacje takiej jak: przyjęty harmonogram sprzedaży, przewagi w stosunku do lokalnej konkurencji, opis inwestora (w tym doświadczenie), opis etapów realizacji inwestycji, uzasadnienie lokalizacji, profil przyszłych klientów, model finansowy uwzględniający ewentualnej finansowanie zewnętrzne. Tworząc projekcje finansowe, nie zapomnij o rachunku zysków i strat, bilansie czy przepływach pienieżnych (cashflow). Przydatne może okazać się także szczegółowe zestawienie nakładów inwestycyjnych.

Kiedy przygotować biznesplan inwestycji deweloperskiej

Podczas gdy starasz się o kredyt bankowy, wykonanie biznesplanu jest istotne, bo oznacza przedstawienie kluczowego dokumentu dla banku. To na jego podstawie, a także w oparciu o Twoją sytuację finansową (zabezpieczenie) i wkład własny komitet kredytowy podejmie decyzję o przyznaniu finansowania. Biznesplan pozwala na uwiarygodnienie przedsięwzięcia w oczach oceniających projekt ekspertów. Biznesplan inwestycji deweloperskiej powinien zostać opracowany przez osoby, które mają odpowiednie doświadczenie. Najlepiej powierzyć jego realizację wyspecjalizowanej firmie. Deweloper zazwyczaj nie posiada odpowiednich wewnętrznych zasobów w tym zakresie.

prace nad biznesplanem - przykład

Bank to tylko jeden z potencjalnych finansujących. Czasami są to inwestorzy prywatni (fundusze inwestycyjne, anioły biznesu) czy też prywatni pożyczkodawcy, którzy z chęcią finansują branżę budowlaną i deweloperską. Taki inwestor często zabezpiecza się na hipotece (np. własności gruntów). Jeśli szukasz kontaktu z inwestorami lub potrzebujesz profesjonalnego opracowania dla banku – odezwij się do nas.

Biznesplan przygotowany z należytą starannością przyda się także do celów własnych. Kiedy rejestrujesz spółkę celową, warto znać dokładny plan finansowy, harmonogram działań aby łatwiej trzymać się założonych terminów i kamieni milowych.

Oczywiście biznesplan może zostać przygotowany także samodzielnie. Wiesz już z czego składa się taki dokument. Na naszym blogu znajdziesz więcej artykułów z bezpłatnymi instrukcjami.

Biznesplan deweloperski – profesjonalnie i szybko

Dlaczego warto powierzyć sporządzenie biznesplanu inwestycji deweloperskiej zewnętrznej firmie? Odpowiadają na to niżej wymienione argumenty.

  1. Doświadczenie i wiedza ekspercka: zewnętrzni eksperci w dziedzinie sporządzania biznesplanów posiadają bogate doświadczenie i wiedzę, która pozwala im skutecznie zidentyfikować i uwzględnić kluczowe czynniki sukcesu inwestycji. Mają oni gruntowną wiedzę na temat aktualnych trendów i najlepszych praktyk w branży deweloperskiej.
  2. Obiektywne spojrzenie: zewnętrzni eksperci zapewniają niezależne spojrzenie na projekt, pozbawione subiektywnych uprzedzeń i emocji, które mogą wpływać na ocenę własnego planu. Dzięki temu mogą dokładniej ocenić potencjał inwestycji i wskazać słabe punkty oraz możliwości optymalizacji.
  3. Dostęp do zasobów i danych: eksperci dysponują szerokim dostępem do różnorodnych zasobów i danych, które są istotne dla opracowania kompleksowego biznesplanu. Wykorzystując profesjonalne narzędzia analityczne, mogą dokładnie zbadać rynek, ocenić konkurencję i przeprowadzić dogłębną analizę finansową, co prowadzi do bardziej rzetelnych i precyzyjnych prognoz.
  4. Oszczędność czasu i wysiłku: sporządzenie kompletnego biznesplanu może być żmudnym i czasochłonnym zadaniem. Przekazując to zadanie doświadczonym ekspertom, zyskujesz czas, który możesz poświęcić na inne ważne aspekty projektu deweloperskiego, takie jak zarządzanie, poszukiwanie inwestorów czy nawiązywanie partnerstw biznesowych.
  5. Wiarygodność dla inwestorów i partnerów: biznesplan przygotowany przez profesjonalnych ekspertów zewnętrznych niesie ze sobą większą wiarygodność i prestiż w oczach potencjalnych inwestorów, partnerów biznesowych oraz instytucji finansowych. Solidnie opracowany biznesplan może zwiększyć szanse na pozyskanie niezbędnego finansowania i współpracę z renomowanymi podmiotami.
potrzebujesz biznesplanu? chętnie pomożemy

Biznesplan inwestycji deweloperskiej – pytania i odpowiedzi

Co to jest biznesplan inwestycji deweloperskiej?

Biznesplan inwestycji deweloperskiej to dokument, który opisuje i analizuje planowaną inwestycję w nieruchomości. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące strategii, finansowania, harmonogramu działań oraz prognozowanej rentowności projektu.

Dlaczego biznesplan jest ważny dla inwestycji deweloperskiej?

Biznesplan jest ważny, ponieważ umożliwia kompleksową ocenę i analizę projektu deweloperskiego. Pomaga inwestorom i decydentom zrozumieć potencjalne ryzyka, zyski, harmonogram działań oraz skutecznie komunikować swoją wizję i strategię inwestycji.

Jak można wykorzystać biznesplan inwestycji deweloperskiej?

Biznesplan inwestycji deweloperskiej może służyć jako narzędzie do pozyskiwania finansowania od inwestorów lub instytucji finansowych, do przekonywania potencjalnych partnerów biznesowych, a także jako wewnętrzny plan działania, służący jako wytyczna dla zespołu projektowego.

Biznesplan dla dewelopera do banku przykładowa okładka

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.