...
firma informatyczna

Biznesplan firmy informatycznej – wprowadzenie

Jeżeli myślisz o założeniu własnej firmy IT, jesteś we właściwym miejscu. W niniejszym artykule znajdziesz informacje o tym jak sporządzić biznes plan firmy komputerowej lub ewentualnie skąd go pozyskać. Dowiesz się jak zabrać się za tworzenie biznesplanu firmy informatycznej oraz na co zwrócić szczególną uwagę przy tej specyfice działalności gospodarczej.

Czym zajmuje się firma informatyczna (IT)

Przeciętna firma informatyczna może zajmować się różnymi dziedzinami i oferować różnorodne usługi. Oto kilka powszechnych obszarów, w których takie firmy często działają:

 • Rozwój oprogramowaniaFirmy informatyczne mogą projektować, tworzyć i utrzymywać oprogramowanie dla klientów. Mogą specjalizować się w tworzeniu aplikacji mobilnych, oprogramowania biznesowego, systemów zarządzania, stron internetowych itp.
 • Usługi doradcze ITFirma IT może świadczyć usługi doradcze dla innych firm w zakresie infrastruktury informatycznej, rozwoju strategii technologicznej, optymalizacji procesów IT itp.
 • Zarządzanie projektami IT Firma informatyczna może specjalizować się w zarządzaniu projektami informatycznymi dla klientów. Odpowiadałaby za planowanie, koordynację, monitorowanie i wdrażanie projektów IT.
 • Usługi wsparcia technicznegoPrzedsiębiorstwa z tej branży mogą również oferować usługi wsparcia technicznego, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Mogą pomagać w rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, sieciami itp.
 • Bezpieczeństwo informatyczneW dzisiejszym świecie cyberbezpieczeństwo jest kluczowym obszarem, a firmy informatyczne mogą specjalizować się w dostarczaniu usług związanych z ochroną przed zagrożeniami, audytami bezpieczeństwa, monitorowaniem sieci i oprogramowania pod kątem luk w zabezpieczeniach itp.
 • Usługi chmuroweFirmy informatyczne mogą dostarczać usługi chmurowe, takie jak hosting, zarządzanie i monitorowanie serwerów w chmurze, przechowywanie danych, backup i przywracanie danych itp.
 • Analiza danych i sztuczna inteligencjaPrzedsiębiorstwa z branży IT mogą specjalizować się w analizie danych, gromadzeniu i przetwarzaniu dużych zbiorów danych, uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji itp., aby pomagać klientom w wydobywaniu wartości i wiedzy z danych.
biznesplan

Oczywiście to tylko kilka przykładów, a faktyczny zakres działań może się różnić w zależności od specjalizacji danej firmy i potrzeb jej klientów.

Czy firma informatyczna i software house to to samo?

Nie, firma informatyczna i software house to dwa różne terminy, chociaż często są używane zamiennie. Oto różnice między nimi:

Firma informatyczna: Termin „firma informatyczna” jest szerokim pojęciem, które odnosi się do przedsiębiorstwa, które zajmuje się dostarczaniem różnych usług z zakresu informatyki i technologii informacyjnej. Może to obejmować tworzenie oprogramowania, usługi doradcze, zarządzanie projektami IT, wsparcie techniczne, bezpieczeństwo informatyczne itp. Firma informatyczna może mieć różne obszary działalności i oferować różnorodne usługi w dziedzinie IT.

Software House jest bardziej specjalistycznym terminem, który odnosi się do firmy, która skupia się głównie na tworzeniu oprogramowania. Software House to firma, która posiada zespół programistów i specjalistów od oprogramowania, którzy projektują, rozwijają i dostarczają różne aplikacje, systemy, strony internetowe itp. Software House często działa jako zespół programistów, którzy współpracują nad konkretnym projektem oprogramowania dla klienta.

Business plan

W praktyce terminy „firma informatyczna” i „software house” mogą być używane wymiennie, szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak warto zauważyć, że software house to bardziej specjalistyczne pojęcie, które podkreśla silny nacisk na rozwój oprogramowania jako głównej działalności firmy. Dodatkowo, w komunikacji pojawiają się także nazwy takie jak firma programistyczna czy firma IT. Wszystkie te firmy świadczą na rzecz klientów usługi informatyczne.

Poza powyższymi kategoriami, należy wspomnieć także o popularnym kiedyś biznesie jakim był serwis komputerowy. Jak wskazuje nazwa zajmuje się on serwisowaniem sprzętu. Może to być przykładowo naprawa klawiatur, instalacja systemu operacyjnego, odzyskiwanie danych, instalacja programów antywirusowych, wyciszanie sprzętu, diagnostyka komputera, konfigurowanie sieci lan, naprawa oprogramowania, naprawa systemów operacyjnych czy też naprawa samego komputera.

Co zawiera biznes plan firmy informatycznej

Przed podjęciem działalności gospodarczej w branży IT, warto opracować lub zamówić profesjonalny biznesplan.

Biznesplan firmy informatycznej może zawierać wiele elementów, które opisują strategię, cele, model biznesowy i plan działania firmy. Oto niektóre z ważnych elementów, które mogą być obecne w biznesplanie firmy informatycznej:

 • Wstęp i podsumowanie wykonawczeOpisuje cel biznesu, wizję firmy, wartości, misję oraz kluczowe informacje dotyczące założycieli i zespołu zarządzającego.
 • Opis typu usług i produktów (szczegółowa specyfikacja)Przedstawienie szczegółowego opisu usług i produktów oferowanych przez firmę informatyczną. Może to obejmować tworzenie oprogramowania, usługi doradcze, wsparcie techniczne, bezpieczeństwo informatyczne itp. Opisuje się również unikalne cechy i korzyści oferowanych usług.
 • Struktura organizacyjna w tym plan zatrudnienia i założenia działalności operacyjnej (wdrożenie strategii)Te elementy prezentują sylwetki założycieli firmy oraz pozostałej kluczowej kadry. Ponadto należy umieścić schemat organizacyjnego planu firmy.
 • Analiza rynku (analiza sytuacji rynkowej)Badanie rynku, na którym firma działa lub zamierza działać. Analiza rynku obejmuje identyfikację i zrozumienie konkurencji, klientów docelowych, trendów rynkowych, potencjalnych szans i zagrożeń oraz ocenę rozmiaru rynku.
 • Strategia marketingowa (analiza marketingowa)Opisuje plany dotyczące promocji i marketingu, w tym sposoby dotarcia do klientów, strategie sprzedaży, branding, marketing internetowy, działania PR itp. Plan działań marketingowych powinien być dostosowany do zidentyfikowanej grupy docelowej (Ideal Customer Profile – ICP).
 • Organizacja i zarządzanieOpisuje strukturę organizacyjną firmy, role i odpowiedzialności kluczowych członków zespołu, plany rozwoju zespołu oraz strategie zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Plan operacyjnyPrzedstawia plany operacyjne firmy, w tym harmonogramy projektów, metodyki pracy, procesy biznesowe, technologie i narzędzia wykorzystywane do dostarczania usług, plany inwestycyjne, zarządzanie jakością itp.
 • Plan finansowy (symulacja planu finansowego)Składa się z prognoz finansowych, takich jak przychody, koszty, zyski i straty, przepływy gotówkowe, wskaźniki rentowności, budżet marketingowy, inwestycje itp. Plan finansowy zawiera również informacje na temat finansowania firmy, takie jak źródła kapitału i strategie pozyskiwania funduszy. Zazwyczaj jest wyrażony poprzez bilans, rachunek zysków i strat oraz cashflow (rachunek przepływów pieniężnych).
 • Analiza strategiczna metodą SWOTIdentyfikacja i ocena głównych czynników ryzyka związanych z działalnością firmy, a także analiza mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń (analiza SWOT).
 • Plan rozwoju i ekspansjiOpisuje długoterminowe cele rozwoju firmy, strategie wzrostu, plany ekspansji na nowe rynki, wprowadzanie nowych usług lub produktów itp.
 • Analiza finansowo ekonomiczna Może zawierać elementy takie analiza wrażliwości, IRR, NPV. Prezentuje wyniki projekcji finansowych wraz z uzasadnieniem i opisem.
firma infromatyczna

Biznesplan może się różnić w zależności od konkretnych cech firmy i jej celów. Również ze względu na przeznaczenie biznesplanu.

Po co tworzy się biznes plan firmy informatycznej

Tworzenie biznesplanu dla firmy informatycznej jest istotne z kilku powodów:

 • Kierowanie strategią i celamiBiznesplan pomaga określić strategiczne cele firmy informatycznej oraz określa drogę do ich osiągnięcia. Jest to podstawowy dokument, który wyznacza kierunek działania firmy i pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych.
 • Prezentacja przed inwestorami i finansowanieBiznesplan jest niezwykle przydatny przy pozyskiwaniu finansowania dla firmy informatycznej. Inwestorzy i instytucje finansowe często wymagają biznesplanu przed podjęciem decyzji o udzieleniu kapitału. Biznesplan pozwala pokazać potencjał firmy, strategię rozwoju, szanse na zysk i przewidywane wyniki finansowe, co zwiększa szanse na pozyskanie finansowania.
 • Zarządzanie operacyjneBiznesplan pomaga w zarządzaniu operacyjnym firmą informatyczną. Określa procesy biznesowe, role i odpowiedzialności, plany operacyjne i harmonogramy projektów. Jest to narzędzie, które umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami, budżetem i dostarczaniem usług.
 • Analiza ryzyka i planowanie działańBiznes plan pozwala identyfikować i oceniać ryzyka związane z prowadzeniem firmy informatycznej. Analiza SWOT i identyfikacja czynników ryzyka pomaga przygotować się na ewentualne trudności i opracować plany działania mające na celu minimalizację tych ryzyk.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrznaBiznes plan służy jako podstawa komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wewnętrznie, biznesplan pomaga zespołowi zrozumieć cele i strategię firmy oraz wspólnie pracować nad ich realizacją. Na zewnątrz, biznesplan jest dokumentem, który prezentuje firmę potencjalnym klientom, partnerom biznesowym, inwestorom i innym interesariuszom.
Business plan

Tworzenie biznesplanu dla firmy informatycznej pozwala na strategiczne myślenie, ocenę potencjału rynkowego, planowanie działań i budowanie podstaw do sukcesu biznesowego. Jest to dokument, który umożliwia właścicielom i zarządowi przedsiębiorstwa skoncentrowanie się na celach, opracowanie strategii, monitorowanie postępów i adaptację do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Ponadto, przydaje się, a często jest niezbędny przy wszelkiego rodzaju dotacjach, kredytach bankowych czy rozmowach z inwestorami prywatnymi.

Jak uzyskać gotowy biznesplan firmy informatycznej

Aby uzyskać sprawnie profesjonalny biznesplan, dopasowany do Twoich założeń biznesowych, skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów. Możesz powierzyć wykonanie biznesplanu naszej firmie lub innym specjalistom.

potrzebujesz biznesplanu? chętnie pomożemy

Możesz także sporządzić biznesplan samodzielnie, bazując m.in. na tym artykule. Pamiętaj jednak, że wykonanie profesjonalnej analizy rynku, konkurencji czy wykonanie projekcji finansowych, wymaga konkretnej wiedzy i doświadczenia. Jeżeli tworzysz biznesplan do celów własnych niż do własnego wglądu, lepiej skorzystać z zewnętrznego wsparcia. Wówczas gwarancja powodzenia jest znacznie pewniejsza.

Biznes plan firmy informatycznej – pytania i odpowiedzi

Q: Co to jest biznesplan firmy informatycznej?

A: Biznesplan firmy informatycznej to dokument, który opisuje strategię, cele, model biznesowy i plan działania firmy w branży informatycznej. Jest to roadmapa, która pomaga w zarządzaniu firmą, planowaniu działań i przyciąganiu inwestorów.

Q: Jakie elementy powinny być zawarte w biznesplanie firmy informatycznej?

A: Biznesplan firmy informatycznej powinien zawierać m.in.: wstęp i podsumowanie wykonawcze, opis usług i produktów, analizę rynku, strategię marketingową, organizację i zarządzanie, plan operacyjny, plan finansowy, analizę ryzyka i analizę SWOT oraz plan rozwoju i ekspansji.

Q: Dlaczego biznesplan jest ważny przy pozyskiwaniu finansowania dla firmy informatycznej?

A: Biznesplan jest ważnym narzędziem przy pozyskiwaniu finansowania dla firmy informatycznej, ponieważ umożliwia pokazanie potencjału firmy, strategii rozwoju, przewidywanych wyników finansowych oraz korzyści dla inwestorów. Jest to dokument, który dostarcza informacji i przekonuje inwestorów do udzielenia kapitału.

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.