...
 • Blog
 • /
 • Porady
 • /
 • Biznes plan a model biznesowy – przykłady
schemat business model canvas

Biznes plan a model biznesowy – przykłady

Biznes plan a model biznesowy – wprowadzenie

Szukasz informacji na temat biznesplanów oraz modeli biznesowych? Jeżeli tak, jesteś we właściwym miejscu. Z poniższego artykułu dowiesz się czy jest biznesplan, czym jest model biznesowy i jaka jest między nimi różnica. Uzyskasz też wiedzę w jaki sposób zbudować biznesplan lub model biznesu i gdzie szukać przykładów.

schemat business model canvas

Biznes plan – co to jest?

Biznes plan to dokument opisujący planowane przedsięwzięcie gospodarcze. W zależności od założeń i potrzeb, może to być bardzo krótkie opracowanie (kilka stron), a może mieć nawet kilkaset stron. To co łączy rozbudowane biznesplany z uogólnionymi to struktura (spis treści). Większość biznesplanów składa się z elementów takich jak:

 1. Opis produktu/usługi (zakres oferty);
 2. Kadra i inne kluczowe zasoby;
 3. Lokalizacja;
 4. Profil Klienta (segmenty klientów);
 5. Analiza rynku;
 6. Analiza konkurencji;
 7. Sprzedaż (kanały dystrybucji) i marketing (plan kampanii reklamowej);
 8. Analiza SWOT;
 9. Opis założeń finansowych (struktura kosztów i plan przychodów);
 10. Projekcje finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, cashflow).
struktura biznesplanu

Model biznesowy – przykład

Istnieje wiele różnych rodzajów modeli biznesowych, a każdy z nich jest zaprojektowany w celu generowania przychodów i osiągania zysków w różny sposób. Model biznesowy w tym znaczeniu to nic innego jak sposób zarabiania pieniędzy (generowania dochodu).

Oto kilka popularnych rodzajów modeli biznesowych:

 • Sprzedaż bezpośrednia – polega na sprzedaży produktów lub usług bezpośrednio klientom.
 • Abonament (subskrypcja) – klienci płacą określoną opłatę za korzystanie z produktu lub usługi przez określony okres czasu.
 • Freemium – oferuje darmowe korzystanie z podstawowych funkcji produktu lub usługi, ale opłaty są pobierane za bardziej zaawansowane lub rozbudowane funkcje.
 • E-commerce – opiera się na sprzedaży produktów przez internet i dotyczy głównie sklepów internetowych.
 • Licencjonowanie – właściciel produktu lub usługi pobiera opłatę za umożliwienie innym firmom korzystania z jego technologii lub know-how.
 • Franczyza – właściciel firmy umożliwia innym przedsiębiorcom korzystanie z jego nazwy, marki, produktów lub usług, a w zamian pobiera opłaty licencyjne i/lub udział w przychodach.
 • Crowdfunding – polega na pozyskiwaniu środków finansowych od wielu osób za pomocą internetu w zamian za akcje, udziały lub inne korzyści.
 • Klienci instytucjonalni (B2B) – polega na dostarczaniu produktów lub usług firmom, instytucjom i organizacjom, zamiast konsumentom (B2C).
 • Network marketing (sprzedaż sieciowa) – polega na sprzedaży produktów za pośrednictwem sieci dystrybutorów, którzy otrzymują prowizję za każdą sprzedaną jednostkę.

Warto pamiętać, że wiele firm stosuje kombinacje różnych modeli biznesowych, aby zwiększyć swoje przychody i zyski.

Model biznesowy rozpisany na kartce – business model canvas oraz lean canvas

Business model (model biznesowy) równie często odnosi się do formy biznesplanu ujętej na jednej kartce papieru (szablon modelu biznesowego). Najpopularniejsze modele biznesowe w tym znaczeniu to business model canvas (inaczej model Osterwaldera) oraz lean canvas.

Na naszym blogu znajdziesz dedykowany artykuł omawiający szczegółowo ww. modele. Ich celem jest tzw. walidacja modelu biznesowego, a więc weryfikacja czy mamy odpowiednie zasoby i plan działań aby odnieść sukces na rynku.

Model Osterwaldera składa się z następujących elementów:

 • Segmentacja klientów;
 • Propozycja wartości;
 • Relacje z klientami;
 • Kluczowe zasoby;
 • Kluczowe działania;
 • Kluczowi partnerzy biznesowi;
 • Struktura kosztów;
 • Struktura przychodów.

Tworząc model biznesowy należy wziąć pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki. Analiza tych elementów (analiza modelu biznesowego) na początkowym etapie planowania biznesu, zwiększy szansę powodzenia. Kiedy wdrożysz opracowany model w życie, okaże się na ile Twoje założenia były właściwe. Celem modelu biznesowego canvas jest przejrzyste przedstawienie najważniejszych elementów biznesu na jednej kartce.

Model biznesowy przedsiębiorstwa – przykład

Aby poznać lepiej specyfikę modelu biznesowego w wersji business model canvas, spójrz na poniższy przykład. Pamiętaj jednocześnie, że tworzenie modeli biznesowych to nie jest proste zadanie i jeśli nie masz w tym doświadczenia, warto skorzystać z doradztwa specjalistów.

wypełniony business model canvas

Biznes plan – przykład

Przykładowy biznesplan możesz bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej. Jest to opracowanie dotyczące fikcyjnej polskiej firmy, która zajmuje się sprzedażą jabłek na rynki międzynarodowe. Biznesplan został opracowany w wersji podstawowej (standard) i jest dostępny w wersji angielskiej. Pamiętaj, że profesjonalny biznesplan najlepiej opracować od podstaw, uwzględniając specyfikę Twojej działalności oraz kryteria dot. oczekiwań odbiorcy dokumentu (forma, poziom szczegółowości, itd.). Biznesplan do pobrania znajdziesz na stronie głównej pod przyciskiem „pobierz przykładowy biznesplan”. W razie problemów, skontakuj się z nami.

przykładowy biznesplan okładka

Biznes plan a model biznesowy – różnice

Biznesplan i model biznesowy to dwa różne dokumenty, które są często używane w celu opisania i planowania działalności biznesowej.

Biznesplan jest szczegółowym opisem strategii biznesowej, w którym zawarte są informacje dotyczące produktu lub usługi, celów biznesowych, sposobów pozyskiwania klientów, marketingu, planu finansowego, zarządzania personelem i wiele innych. Biznesplan zwykle jest dokładnym planem działania, który pomaga przedsiębiorcom w przygotowaniu się do rozpoczęcia działalności lub rozwijania istniejącej działalności.

Model biznesowy opisuje ogólny sposób, w jaki firma będzie generować przychody i zarabiać pieniądze. Model biznesowy składa się z kilku kluczowych elementów, takich jak segmenty klientów, propozycja wartości, kanały dystrybucji, źródła przychodów, struktury kosztów, itp. Model biznesowy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć, jakie działania należy podjąć, aby firma przynosiła zyski i była zrównoważona finansowo.

W skrócie, biznesplan to szczegółowy opis planu działania, podczas gdy model biznesowy to opis sposobu, w jaki firma będzie działała i generowała zyski. Biznesplan często opiera się na modelu biznesowym i pomaga przedsiębiorcom w zrozumieniu, jak najlepiej wykorzystać dany model biznesowy dla ich konkretnych celów.

Kiedy sporządzić biznes plan, a kiedy model biznesowy?

Tradycyjny biznesplan i model biznesowy są dwoma różnymi narzędziami, które służą do planowania i prowadzenia biznesu. Wybór, który z tych narzędzi jest bardziej odpowiedni, zależy od celów i potrzeb przedsiębiorstwa.

Standardowy biznesplan jest zazwyczaj długim, szczegółowym dokumentem, który opisuje cele biznesowe, strategie, działania marketingowe, finanse, plany operacyjne i wiele innych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu. Biznesplan jest szczególnie przydatny, gdy przedsiębiorca planuje rozpoczęcie nowego biznesu, który wymaga dużych inwestycji finansowych i długoterminowego planowania.

potrzebujesz biznesplanu? chętnie pomożemy

Natomiast model biznesowy to uproszczona wersja biznesplanu, która skupia się na głównych elementach biznesu, takich jak przychody, koszty, źródła dochodu i wartość oferowaną klientom. Model biznesowy jest bardziej skoncentrowany na szybkim i elastycznym podejściu do planowania biznesu i jest przydatny dla firm, które chcą testować różne pomysły na biznes szybko i efektywnie.

Podsumowując, tradycyjny biznesplan jest odpowiedni, gdy przedsiębiorca planuje rozpoczęcie nowego biznesu lub wchodzenie na nowy rynek, a model biznesowy jest przydatny dla firm, które chcą testować nowe pomysły biznesowe lub zmiany w swojej strategii. Ostatecznie, wybór między tradycyjnym biznesplanem a modelem biznesowym zależy od indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorstwa.

Jak biznesplan i model biznesowy wypływają na siebie

Biznesplan i model biznesowy są ze sobą ściśle powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Biznesplan określa ogólną strategię działania firmy i opisuje, jakie cele chce osiągnąć oraz jakie działania podejmie, aby je zrealizować. Model biznesowy natomiast koncentruje się na tym, jak firma generuje przychody i zarabia pieniądze.

Biznesplan wpływa na model biznesowy, ponieważ określa cele, jakie firma chce osiągnąć, a także sposób, w jaki chce działać na rynku. Planuje, jakie produkty lub usługi chce oferować, jakie rynki chce docelowe, jakie będą koszty i przychody, a także jakie będą strategie marketingowe i sprzedażowe. Te elementy wpływają bezpośrednio na wybór odpowiedniego modelu biznesowego.

Z drugiej strony, model biznesowy wpływa na biznesplan, ponieważ określa, jak firma będzie zarabiać pieniądze. Model biznesowy określa, jak firma generuje przychody, jakie są jej źródła, jakie koszty ponosi, jakie są marże zysku i jakie są prognozy finansowe. Wszystkie te elementy wpływają na planowanie długoterminowe firmy i decyzje dotyczące jej rozwoju.

obraz przedstawia ludzi pracujących nad biznesplanem

Model biznesowy w znaczeniu lean canvas czy business model canvas wskazuje najważniejsze działania do podjęcia w oparciu o posiadane zasoby. To specyficzna, skrócona wersja tradycyjnego biznesplanu. W większym stopniu pokazuje realną wartość wnoszoną na rynek przez przedsiębiorcę. Wskazuje też kluczowe czynności do wykonania czy model nawiązania współpracy z klientami z różnych grup.

Warto również zauważyć, że biznesplan i model biznesowy są dokumentami, które nieustannie się zmieniają i rozwijają. Firmy stale dostosowują swoje modele biznesowe do zmieniających się trendów rynkowych, a także poprawiają swoje plany biznesowe, aby uwzględnić zmieniające się warunki rynkowe i finansowe.

Biznes plan a model biznesowy – podsumowanie

Kiedy myślisz o założeniu biznesu lub rozwoju Twojej firmy, warto zacząć od opracowania biznesplanu lub modelu biznesowego.

W każdym przypadku należy przenalizować kwestie takie jak realne potrzeby klientów (problemy klientów), sposoby pozyskania potencjalnych klientów, usługa czy produkt będący propozycją wartości (unique selling proposition), pozycja na tle konkurencji czy oczekiwane strumienie przychodów i kalkulacje kosztów.

Zarówno biznes plan jak i model biznesowy stanowią przydatne narzędzie do zaplanowania i monitorowania rozwoju biznesu. Jest to profesjonalne przedstawienie Twojej oferty jak i wszystkich istotnych elementów mogących mieć wpływ na firmę. Ponadto, dokumenty te mogą być przydatne przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Znajdziesz na ten temat wiele artykułów na naszym blogu.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest biznesplan?

Biznesplan to dokument, który opisuje ideę biznesową oraz sposób jej realizacji. Zazwyczaj jest to dokument, który zawiera m.in. opis produktów lub usług, plan marketingowy, analizę konkurencji, plan finansowy oraz strategię działania.

Co to jest model biznesowy?

Model biznesowy to opis sposobu, w jaki firma generuje zyski. Opisuje on strukturę organizacyjną, sposoby pozyskiwania klientów, procesy produkcyjne lub dostarczania usług, sposoby zarządzania kosztami oraz strategię rozwoju.

Jakie są podobieństwa między biznesplanem a modelem biznesowym?

Zarówno biznesplan, jak i model biznesowy są dokumentami, które mają na celu pomóc w rozwoju i praktycznej realizacji idei biznesowej.

Jakie są różnice między biznesplanem a modelem biznesowym?

Biznesplan jest bardziej szczegółowym dokumentem, który opisuje konkretny plan działania firmy, w tym opis produktów lub usług, plan marketingowy i finansowy. Model biznesowy skupia się bardziej na strukturze organizacyjnej i sposobach generowania dochodu. W biznesplanie opisuje się konkretny projekt biznesowy, a w modelu biznesowym przedstawia się ogólną strategię prowadzenia działalności w oparciu o kluczowe zasoby i otoczenie.

Czy biznesplan i model biznesowy są niezbędne do prowadzenia biznesu?

Biznesplan i model biznesowy są potrzebne każdej firmie, która chce osiągnąć sukces. Biznesplan jest szczegółowym dokumentem, który pozwala na zaplanowanie działań i zminimalizowanie ryzyka. Model biznesowy pozwala na zaplanowanie sposobów generowania dochodu i pozyskiwania klientów. Opracowanie tych dokumentów jest wskazane, aby firma mogła od początku skutecznie działać i rozwijać się.

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.