dotacje z UE

Bezzwrotne dotacje dla firm 2024

Fundusze europejskie w 2024 roku - wprowadzenie

Dotacje unijne stanowią istotny czynnik wspierający rozwój przedsiębiorstw w Polsce, a ich dostępność przyczynia się do wzrostu konkurencyjności na rynku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu i dystrybucji tych środków, kierując je głównie w kierunku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje unijne mają na celu zwiększenie innowacyjności, modernizacji i efektywności firm, co wpływa korzystnie na ich rozwój i zdolność do konkurowania zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Dofinansowania te obejmują różnorodne obszary, takie jak wsparcie inwestycji w nowoczesne technologie, szkolenia pracowników czy rozwój infrastruktury. Wsparcie unijne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest szczególnie istotne, ponieważ stanowią one istotny filar gospodarki, generując miejsca pracy i stymulując rozwój regionalny. Poprzez skierowanie środków do firm tego segmentu, Unia Europejska wspiera wzrost gospodarczy i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

rok 2024

Należy podkreślić, że proces ubiegania się o dotacje unijne wymaga staranności i profesjonalnego podejścia, a skorzystanie z pomocy specjalistów w zakresie przygotowywania wniosków może zwiększyć szanse przedsiębiorców na sukces. W perspektywie długofalowej dotacje unijne dla firm stają się kluczowym elementem budowania trwałego i konkurencyjnego sektora przedsiębiorczości w Polsce, wspierając dynamiczny rozwój gospodarki kraju.

Jeżeli interesują Cię dotacje dla nowych firm w 2024 roku lub dotacje dla małych firm w 2024 roku – przeczytaj ten artykuł do końca.

Dotacje unijne 2024 dla firm - przykłady

Dotacje unijne w ramach pomocy de minimis czy też pomocy publicznej to najpopularniejsze sposoby bezzwrotnego finansowania rozwoju firmy. Już w tym miejscu warto podkreślić, że oprócz dotacji unijnych, istnieje także szereg innych możliwości finansowania rozwoju firmy. Są to zarówno innego rodzaju dotacje (np. z Funduszy Norweskich, ZUS czy Grupy Wyszehradzkiej) jak i finansowania takie jak kredyty czy wsparcie inwestorów prywatnych.

Zobacz konkretne przykłady programów dostępnych w ramach dotacji unijnych w 2024r.:

 • Ścieżka SMART,

 • Kredyt ekologiczny,

 • Wsparcie z KPO dla branży HoReCa,

 • Startup Booster Poland,

 • Promocja marki innowacyjnych MŚP,

 • Dig.IT – transformacja cyfrowa polskich MŚP.

Pamiętaj – powyższe przykłady to tylko kilka z programów. Łącznie w 2024 r. bezzwrotnych dotacji dla firm będzie ponad 100 (wliczając programy lokalne, regionalne, międzynarodowe).

Jak łatwo zauważyć, dotacje unijne dla firm mają być wsparciem dla rozwoju wybranych branż gospodarki. Pewne branże będą uprzywilejowane pod tym kątem. Będą też wspierane konkretne przedsięwzięcia jak np. rozwój biznesu na rynkach międzynarodowych. Pamiętaj też, że są programy dedykowane dla konsorcjów mśp (kilka firm łączy siły, składając wspólny wniosek). Zdecydowana większość programów jest jednak przeznaczona dla pojedynczych mśp.

dotacje z UE

Jak nie przegapić w 2024 roku dotacji unijnych dopasowanych do potrzeb?

Jeżeli chcesz być na bieżąco w temacie dotacji (nabory często się zmieniają), najlepiej zapisz się na nasz informator tu: https://dostepnedotacje.pl ;

tekst chcesz być na bieżąco z dotacjami zapisz się na informator

99% firm zainteresowanych dotacjami odpada nie na etapie sporządzania wniosku, ale przez brak znalezienia właściwego programu w odpowiednim terminie. Pozyskanie dotacji jest stosunkowo proste, kiedy firma spełnia wymogi formalne. Właściciele firm nie mają czasu ani kompetencji w zakresie wyszukiwania właściwych programów. Jesteśmy w stanie zapewnić Twojej firmie kompleksowe wsparcie od wyszukania odpowiedniego programu, po pozyskanie środków i rozliczenie. Jednak najważniejszy pierwszy krok, a więc zapis do ww. informatora jest po Twojej stronie.        

Pozyskiwanie dotacji krok po kroku

Finansowanie z funduszy unijnych - ile można dostać?

Poziom finansowania jest uzależniony od wielu czynników. Najprościej odpowiedzieć na to pytanie – wszystko zależy od programu, a szczegóły są opisane w regulaminie. Są jednak pewne ogólne trendy i schematy, które często mają zastosowanie na tym polu.

Głównym elementem mogącym mieć wpływ na poziom dofinansowania (procentowy) jest lokalizacja biznesu. Z preferencyjnych stawek (powyżej 50% dofinansowania) mogą korzystać firmy z siedzibą w Polsce Wschodniej. Są to następujące województwa:

 • warmińsko – mazurskie,

 • podlaskie,

 • lubelskie,

 • podkarpackie,

 • świętokrzyskie.

Co ważne, nie w każdym przypadku województwo czy szerzej lokalizacja jest decydująca w zakresie poziomu dofinansowania. Dlatego w każdym przypadku należy zapoznać się z regulaminem dotacji. Dostępnych jest wiele programów wojewódzkich, z których skorzystać mogą przedsiębiorstwa zlokalizowane w obrębie tego obszaru. Zazwyczaj istotne jest miejsce lokalizacji inwestycji, a nie głównej siedziby.

Wiele zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. Firmy z sektora mśp co do zasady uzyskują dofinansowanie unijne na korzystniejszych zasadach od dużych przedsiębiorstw.

Innowacje (B+R) i ekologia

Najwięcej środków alokowanych jest na działania związane z innowacjami (badania i rozwój) oraz ekologia w gospodarce.

Myśląc o pozyskaniu finansowania na B+R warto pomyśleć o współpracy z organizacjami badawczymi (np. jednostkami naukowymi). Wdrożenie innowacji powinno wiązać się z przełomowymi w danej branży rozwiązaniami. Nie wystarczy już kupić nowego systemu CRM czy zaprojektować aplikacji mobilnej. Oczywiście działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych są mile widziane.

Ekologia to m.in. zazielenienie przedsiębiorstw, transformacja energetyczna czy inne działania z zakresu energii odnawialnej. Warto w tym kontekście przywołać Bank Gospodarstwa Krajowego i prowadzony przez ten podmiot program „Kredyt Ekologiczny”, który de facto jest dotacją. Komercyjny bank udziela w ramach tego programu kredytu, ale jest on później częściowo spłacany przez BGK.

Bezzwrotne dotacje dla firm w 2024 - na co?

flaga ue

Katalog kosztów kwalifikowanych, a więc tego na co można spożytkować otrzymane środki jest bardzo szeroki. Oczywiście, ponownie wszystko zależy od konkretnego programu, jego celu, regulaminu.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

 • środki trwałe,

 • wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone przez przedsiębiorcę,

 • usługi doradcze,

 • wartości niematerialne,

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników,

 • badania naukowe (b+r).

Dotacje dla nowych firm czy dotacje dla istniejących firm w 2024?

Programy wsparcia są i będą dostępne zarówno dla nowych firm jak i dla tych już istniejących. Statystycznie, większa szansa otrzymania finansowania jest w przypadku już prowadzonej działalności, bo takich dotacji jest więcej. Z drugiej strony, są też programy dedykowane tylko nowym przedsięwzięciom takie jak dofinansowanie z ZUS czy programy dla startupów.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że dotacje są dostępne zarówno środki unijne dla jednoosobowych, małych firm, jak i dla dużych przedsiębiorstw.

Od znalezienia programu do napisania wniosku - bezzwrotne dotacje UE krok po kroku

pozyskanie dotacji krok po kroku

Zastanawiasz się jak podejść do tematu dotacji dla firmy? Pierwszy, najważniejszy, ale też najtrudniejszy krok to znalezienie właściwego programu. To właśnie na tym etapie odpada 90% firm.

Kiedy uda Ci się znaleźć właściwą dotację – samodzielnie lub z naszą pomocą, można przystąpić do pisania wniosku. Wzory wniosków są bardzo zróżnicowane. Od kilkustronnicowych formularzy do wypełnienia w 3-4 dni, aż po bardzo skomplikowane dokumenty zawierające liczne załączniki. Kiedy starasz się o wsparcie w ramach funduszy europejskich, zawsze zwróć się do doświadczonych specjalistów, którzy wiedzą jak wypełnić wniosek. W 2024 r. nie ma sensu ryzykować odpadnięcia (kiedy spełniasz wymogi) z powodu złego napisania wniosku. A jego odpowiednie sporządzenie zazwyczaj jest bardzo trudne – dla osoby bez doświadczenia.

Po złożeniu w terminie właściwie sporządzonego wniosku, masz duże szanse na to, że dotacje unijne zostaną Ci przyznane. Wówczas należy podpisać umowę z operatorem odpowiedzialnym za rozdysponowywanie środków. Najczęściej jest to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ale wszystko zależy od konkretnego programu.

Po zawarciu umowy, zazwyczaj otrzymuje się zaliczkę. Chyba, że finansowanie działa na bazie refundacji ponoszonych kosztów. Warto sprawdzić te oraz inne istotne warunki przed decyzją o aplikowaniu o dotację. Pomogą w tym specjaliści tworzący wniosek.

Pozostaje realizacja projektu oraz jego właściwe rozliczenie. Tu także najlepiej skorzystać z zewnętrznego wsparcia.

kredyt ekologiczny jako dotacja

Bezzwrotne dotacje unijne dla firm w 2024 roku - czy warto?

Korzystanie z dotacji unijnych staje się coraz bardziej atrakcyjne dla przedsiębiorstw, zarówno małych, jak i średnich. Unia Europejska oferuje różnorodne programy wsparcia finansowego, mające na celu pobudzanie innowacyjności, wzrostu i konkurencyjności firm. Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za skorzystaniem z dotacji unijnych jest możliwość zdobycia środków na rozwój przedsiębiorstwa, których firma mogłaby nie uzyskać w inny sposób.

Dotacje te umożliwiają inwestycje w nowoczesne technologie, szkolenia pracowników czy też rozwój infrastruktury. Dla wielu firm, zwłaszcza średnich, które stanowią ważny trzon gospodarki, jest to szansa na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku. Dofinansowania mogą także wspomagać przedsiębiorstwa w procesie ekspansji na rynki zagraniczne, co przyczynia się do budowy silniejszej pozycji na arenie międzynarodowej.

Dodatkowo, korzystanie z dotacji unijnych pozwala firmom na redukcję kosztów inwestycji, co przekłada się na zwiększenie rentowności i stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Warto również podkreślić, że unijne środki wspierają przedsiębiorstwa w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, co staje się coraz istotniejszym aspektem w społeczeństwie i biznesie.

Podsumowując, skorzystanie z dotacji unijnych dla firmy to nie tylko szansa na zdobycie dodatkowych środków finansowych, ale również możliwość dynamicznego rozwoju, podniesienia konkurencyjności i dostosowania się do współczesnych wyzwań rynkowych. Przedsiębiorstwa, które aktywnie korzystają z dostępnych programów wsparcia unijnego, mogą wyznaczać nowe standardy branżowe i przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Bezzwrotne dotacje dla firm - pytania i odpowiedzi

Dla jakich firm są dotacje?

Dotacje w 2024 roku są i będą dostępne dla firm niemal z każdej branży. Wszystko zależy od przeznaczenia środków, które są potrzebne oraz spełnienia innych warunków określanych szczegółowo w regulaminach programów. Co ważne, najwięcej środków unijnych trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli interesują Cię fundusze europejskie, a masz pełną swobodę w lokalizacji inwestycji czy biznesu – najlepiej wybierz Polskę Wschodnią.

Gdzie sprawdzić jakie fundusze europejskie są aktualnie dostępne?

Najlepiej skorzystaj z naszego informatora, do którego link znajdziesz w artykule, powyżej. Możesz też sprawdzać regularnie na własną rękę strony takie jak np. funduszeeuropejskie.gov.pl czy parp.gov.pl – jednak nie znajdziesz tam wszystkich prowadzonych i planowanych w najbliższym czasie naborów.

Co wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o staraniu się o dotacje unijne?

Sprawdź wysokość wsparcia i sposób wypłat, wszystkie wymogi formalne dot. realizacji projektu, a przede wszystkiem to czy Twoja firma spełnia podstawowe kryteria. Pamiętaj, że zazwyczaj musisz mieć wkład własny, a ponadto środki na koszty takie jak VAT czy też poniesienie kosztów, które dopiero później będą refundowane (w zależności od programu). Najlepiej po wstępnej samodzielnej analizie programu, skonsultuj się z doświadczonym doradcą.

Filip Samczuk

Od 12 lat wspiera merytorycznie przedsiębiorców w realizacji ich marzeń o założeniu lub rozwoju firmy. Doradza przy pozyskiwaniu finansowania, rozwoju biznesu i w kwestiach prawnych. Prywatnie fanatyk sportu, podróży i historii XX wieku.