Biznesplan restauracji, baru i kawiarni

Well Done Business ma bardzo duże doświadczenie w tworzeniu biznesplanów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną. Na swoim koncie mamy ponad 200 realizacji, dla których udało nam się pozyskać ponad 200 mln złotych dofinansowania. Oprócz pisania biznesplanów spełniających wymogi formalne banków i inwestorów, zapewniamy szereg usług dodatkowych – sporządzanie pogłębionych analiz finansowych, wykorzystywanie anonimowego klienta, sporządzanie strategii marketingowych i wiele innych.

Biznesplan gastronomia – od czego zacząć?

W czasach, kiedy polski rynek gastronomiczny przeżywa tak ogromny rozkwit i jest mocno konkurencyjny, otwarcie własnej restauracji, małego baru czy kawiarni bez odpowiedniego przygotowania to prosta droga do porażki. W zasadzie biznesplany baru, restauracji czy kawiarni nie różnią się zbytnio od siebie, choć oczywiście przy sporządzaniu takich dokumentów trzeba wziąć pod uwagę specyfikę każdego typu lokali gastronomicznych. Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym sektorze warto zacząć od:

  • przeanalizowania i określenia możliwości, jakie wiążą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa;
  • analizy słabych punktów i możliwych trudności, jakie mogą pojawić się przed rozpoczęciem działalności i w trakcie jej funkcjonowania;
  • określenia profilu Klientów, do których chcemy dotrzeć ze swoją ofertą;
  • identyfikacji konkurencji.

Biznesplan restauracja – krok po kroku

Struktura biznesplanu dotyczącego działalności gastronomicznej, polegającej na prowadzeniu restauracji, kawiarni lub baru, powinna zawierać takie same części, jak w przypadku dokumentów dotyczących innych placówek usługowych. Nie może w nim zatem zabraknąć informacji o charakterystyce przedsiębiorstwa, usługach i produktach, które będą w ofercie danego lokalu, charakterystyce inwestycji, analizie rynku, planie marketingowym i finansowania. Najczęstszymi błędami popełnianymi podczas przygotowywania biznesplanu dla gastronomii są: przeprowadzona niewystarczająco dokładnie analiza rynku i mocnych stron konkurencji, rozbieżności pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi kosztami związanymi z prowadzeniem i uruchomieniem lokalu oraz mało realistyczne prognozy finansowe.

Co zawrzeć w poszczególnych częściach biznesplanu, aby był pomocą w sprawnym uruchomieniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa?

  • Charakterystyka przedsiębiorstwa – ten fragment powinien jak najbardziej szczegółowo opisywać wszystkie najważniejsze dane dotyczące firmy (nazwa, miejsce prowadzenia działalności, czas rozpoczęcia działalności etc.), jej misji i wizji oraz założonych celów strategicznych. Ten rozdział stanowi swego rodzaju wizytówkę przedsiębiorstwa, toteż dobrym pomysłem jest przybliżenie w nim sylwetek właścicieli i pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji, doświadczenia czy szczególnych osiągnięć.
  • Informacje na temat produktów i usług – w tej części trzeba możliwie najbardziej szczegółowo opisać wymienione elementy oferty w sposób podkreślający ich indywidualne cechy i przewagi konkurencyjne. W pozyskaniu zainteresowania potencjalnych inwestorów bardzo pomocne będzie dołączenie do tego fragmentu zdjęć bądź rycin, podnoszących atrakcyjność wizualną prezentacji.
  • Charakterystyka inwestycji – w tym rozdziale powinny znaleźć się informacje dotyczące zakresu inwestycji, wybranych podwykonawców i dostawców, ale też źródeł i harmonogramu finansowania przedsięwzięcia.
  • Analiza konkurencji – to niezwykle istotna część, a od jej skrupulatnego sporządzenia w dużej mierze zależy sukces biznesu. Jeśli np. przedmiotem inwestycji jest kawiarnia, biznesplan powinien zawierać informacje o znajdujących się w pobliżu lokalach o podobnym profilu, ich ofercie, godzinach otwarcia i specjalnych usługach, które mogą stanowić ich przewagę konkurencyjną.
  • Plan marketingowy – w tej części należy zawrzeć dane o sposobie sprzedaży, kanałach dystrybucji oraz narzędziach, które ma się zamiar wykorzystać do celów promocyjnych.
  • Plan finansowania – ten rozdział jest poświęcony opisowi prognoz kosztowo-sprzedażowych oraz harmonogramu wydatków.

Planują Państwo uruchomienie lokalu gastronomicznego i szukają doświadczonego doradcy, który pomoże uniknąć najczęstszych błędów początkujących restauratorów? A może szukają Państwo sposobu na odświeżenie i uatrakcyjnienie swojego biznesu? W każdym z tych przypadków doradcy Well Done Business są do Państwa dyspozycji.