Biznesplan kawiarni baru i restauracji

Well Done Business ma bardzo duże doświadczenie w tworzeniu biznesplanów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną. Na swoim koncie mamy ponad 200 realizacji, dla których udało nam się pozyskać ponad 200 mln złotych dofinansowania. Oprócz pisania biznesplanów spełniających wymogi formalne banków i inwestorów, zapewniamy szereg usług dodatkowych – sporządzanie pogłębionych analiz finansowych, wykorzystywanie anonimowego klienta, sporządzanie strategii marketingowych i wiele innych.

W dłuższej perspektywie wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu m.in. pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie sprzedaży usług dostępnych w barze lub restauracji. Udzielamy także kompleksowej pomocy w ramach wnioskowanych środków finansowych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadzenie lokalu gastronomicznego to trudne i przede wszystkim odpowiedzialne zadanie. Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się na przygotowanie kompleksowej oferty usługowej, w której znajduje się zarówno analiza kosztów inwestycyjnych, jak i szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia.

Zamów kontakt

Biznesplan gastronomia – od czego zacząć?

W czasach, kiedy polski rynek gastronomiczny przeżywa tak ogromny rozkwit i jest mocno konkurencyjny, otwarcie własnej restauracji, małego baru czy kawiarni bez odpowiedniego przygotowania to prosta droga do porażki – szczególnie wtedy, kiedy pominie się konieczność przygotowania profesjonalnego planu finansowego. W zasadzie biznesplany baru, restauracji czy kawiarni nie różnią się zbytnio od siebie, choć oczywiście przy sporządzaniu takich dokumentów trzeba wziąć pod uwagę specyfikę każdego typu lokali gastronomicznych. Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym sektorze warto zacząć od:

  • przeanalizowania i określenia możliwości, jakie wiążą się z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa – dobry opis planowanej działalności gospodarczej pozwoli lepiej przygotować się do wymagań rynkowych,
  • analizy słabych punktów i możliwych trudności, jakie mogą pojawić się przed rozpoczęciem działalności i w trakcie jej funkcjonowania;
  • określenia profilu Klientów, do których chcemy dotrzeć ze swoją ofertą;
  • identyfikacji konkurencji.

Kawiarnia – Biznesplan baru i restauracji – krok po kroku

Biznesplan kawiarni i restauracjiStruktura biznesplanu dotyczącego działalności gastronomicznej, polegającej na prowadzeniu restauracji, kawiarni lub baru, powinna zawierać takie same części, jak w przypadku dokumentów dotyczących innych placówek usługowych. W tym przypadku niezwykle istotna jest jednak rzetelność i skrupulatność, ponieważ właściciel firmy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, dźwiga na swoich barkach bardzo dużą odpowiedzialność. Biznesplan restauracji to kluczowy dokument. Nie może w nim zatem zabraknąć informacji o charakterystyce przedsiębiorstwa, usługach i produktach, które będą w ofercie danego lokalu, charakterystyce inwestycji, analizie rynku, planie marketingowym i finansowania.

Najczęstszymi błędami popełnianymi podczas przygotowywania biznesplanu dla gastronomii są: przeprowadzona niewystarczająco dokładnie analiza rynku i mocnych stron konkurencji, rozbieżności pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi kosztami związanymi z prowadzeniem i uruchomieniem lokalu oraz mało realistyczne prognozy finansowe. Często lekceważona jest także charakterystyka potencjalnych klientów, co w dłuższej perspektywie ma prawo skończyć się odczuwalnymi konsekwencjami. Wskazany rodzaj działalności gospodarczej pod wieloma względami jest bardzo wymagający. Trzeba zatem zadbać o dosłownie każdy detal. Współcześnie lokalu gastronomicznego nie da się prowadzić bez przeprowadzenia szczegółowych analiz.

Co zawrzeć w biznesplanie by pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gastronomicznej?

Co zawrzeć w poszczególnych częściach biznesplanu, aby był pomocą w sprawnym uruchomieniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa?

  • Charakterystyka przedsiębiorstwa – ten fragment powinien jak najbardziej szczegółowo opisywać wszystkie najważniejsze dane dotyczące firmy (nazwa, miejsce prowadzenia działalności, czas rozpoczęcia działalności etc.), jej misji i wizji oraz założonych celów strategicznych. Ten rozdział stanowi swego rodzaju wizytówkę przedsiębiorstwa, toteż dobrym pomysłem jest przybliżenie w nim sylwetek właścicieli i pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem ich kompetencji, doświadczenia czy szczególnych osiągnięć.
  • Informacje na temat produktów i usług – w tej części trzeba możliwie najbardziej szczegółowo opisać wymienione elementy oferty w sposób podkreślający ich indywidualne cechy i przewagi konkurencyjne (słabe strony i mocne strony). W pozyskaniu zainteresowania potencjalnych inwestorów bardzo pomocne będzie dołączenie do tego fragmentu zdjęć bądź rycin, podnoszących atrakcyjność wizualną prezentacji. Wszystko po to, aby wyróżnić swój lokal gastronomiczny na tle konkurencji.
  • Charakterystyka inwestycji – w tym rozdziale powinny znaleźć się informacje dotyczące zakresu inwestycji, wybranych podwykonawców i dostawców, ale też źródeł i harmonogramu finansowania przedsięwzięcia. Często poruszane są tutaj kwestie dotyczące kwalifikacji wnioskodawcy związanych z pozyskaniem środków finansowych na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  • Analiza konkurencji – to niezwykle istotna część, którą musi zawierać każdy biznesplan, a od jej skrupulatnego sporządzenia w dużej mierze zależy sukces biznesu. Jeśli np. przedmiotem inwestycji jest kawiarnia, to biznesplan powinien zawierać informacje o znajdujących się w pobliżu lokalach o podobnym profilu, ich ofercie, godzinach otwarcia i specjalnych usługach, które mogą stanowić ich przewagę konkurencyjną w pozyskaniu stałych klientów.
  • Plan marketingowy – w tej części należy zawrzeć dane o sposobie sprzedaży, kanałach dystrybucji oraz narzędziach, które ma się zamiar wykorzystać do celów promocyjnych.
  • Plan finansowania – ten rozdział jest poświęcony opisowi prognoz kosztowo-sprzedażowych oraz harmonogramu wydatków jakie poniesie lokal.

Biznesplan kawiarni, baru czy restauracji w Well Done Business

Planują Państwo otworzyć kawiarnię, bar czy restaurację i szukają doświadczonego doradcy, który pomoże uniknąć najczęstszych błędów początkujących restauratorów? Państwa głównym celem jest uzyskać środki finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności? A może szukają Państwo sposobu na odświeżenie i uatrakcyjnienie swojego biznesu? W każdym z tych przypadków doradcy Well Done Business są do Państwa dyspozycji. Nasi doświadczeni specjaliści zadbają o przygotowanie najważniejszych dokumentów i informacji, które pozwolą ocenić, za jak wysokie należy uznać ryzyko podjęcia się prowadzenia działalności. Rynek gastronomiczny należy do najbardziej wymagających, dlatego też kluczem do odniesienia pełnego sukcesu pozostaje doskonałe przygotowanie i umiejętność strategicznego myślenia.