Biznesplan firmy
firma budowlana

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci firmy budowlanej nie jest proste i wymaga dopełnienia wielu formalności. W przejściu przez wszystkie związane z tym procedury i opracowaniu spójnego, zwiększającego prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu planu działania pomocne będzie stworzenie profesjonalnego dokumentu, jakim jest oczywiście biznes plan. Firma budowlana wymaga sporych nakładów finansowych, a sporządzenie wartościowego i precyzyjnego biznes planu może zwiększyć szanse na pozyskanie źródła finansowania w postaci inwestorów.

Zamów kontakt

Co powinien zawierać biznes plan firmy budowlanej?

Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości sprzyja działalności firm świadczących usługi budowlane i remontowe. Największe możliwości mają oczywiście duże firmy, dysponujące profesjonalnym sprzętem, współpracujące z wieloma specjalistami z różnych dziedzin. Tego rodzaju przedsiębiorstwa są w stanie realizować duże, wymagające inwestycje, ale oczywiście nie tylko one mają szanse powodzenia. Także przed początkującymi przedsiębiorcami stoją ciekawe możliwości rozwoju, dzięki czemu z czasem mogą wzbogacić swoją ofertę usługową i przyjmować coraz to większe, bardziej wymagające zlecenia.

Tworzenie biznes planu dla działalności gospodarczej

Opracowanie biznes planu firmy - firma budowlana Jeśli chodzi o strukturę, to biznes plan firmy budowlanej niewiele będzie się różnił od biznesplanu, który jest sporządzany w przypadku wszystkich pozostałych rodzajów działalności gospodarczej. Trzeba w nim zawrzeć fragmenty dotyczące opisu planowanej inwestycji i zakresu działalności, miejsca jej prowadzenia, określenia wydatków związanych z jej uruchomieniem i prowadzeniem (plan finansowy), wkładu własnego (chodzi zarówno o posiadany majątek, jak i doświadczenie oraz kompetencje) oraz analizy konkurencji i określenia szans powodzenia na konkretnym rynku (analiza rynku).

  • W części poświęconej opisowi inwestycji i zakresowi świadczonych usług należy opisać dokładnie, jakiego rodzaju prace jest się w stanie wykonywać i jakiego rodzaju zlecenia będą stanowiły główny trzon działalności. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku dużej firmy, realizującej budowy osiedli mieszkaniowych, a inaczej jeśli chodzi o jedno- lub kilkuosobowe ekipy budowlane, podejmujące się budowy i wykończenia domów jednorodzinnych lub innych prywatnych inwestycji. Jeśli planuje się rozszerzenie działalności gospodarczej, to taka informacja również powinna znaleźć się w tej części.
  • Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku firm budowlanych, realizujących zlecenia w miejscach wskazanych przez inwestorów, zazwyczaj nie ma potrzeby posiadania specjalnych warsztatów. Potrzeby lokalowe, jakie mają firmy budowlane, ograniczają się przeważnie do biura oraz ewentualnie magazynku, w którym przechowywane są maszyny, materiały i narzędzia potrzebne do pracy.
  • Analiza finansowa dotyczy zarówno środków koniecznych do uruchomienia firmy, jak i jej utrzymania i prowadzenia. Należy w niej zatem uwzględnić np. koszty zakupu niezbędnych sprzętów, zatrudnienia osób, ewentualnego utrzymania lokalu wykorzystywanego do prowadzenia działalności oraz wydatków na reklamę (plan marketingowy czyli działania marketingowe mające na celu promocję rozwoju firmy).
  • Wkład własny oraz doświadczenie – zawsze na korzyść przedsiębiorcy przemawia, jeśli dysponuje on własnym majątkiem, który może przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie chodzi tylko o zgromadzone środki finansowe, ale też nieruchomość, maszyny i sprzęt, które są konieczne dla funkcjonowania firmy budowlanej. Dużym atutem są także kompetencje, umiejętności i doświadczenie przedsiębiorcy, dlatego w tej części można zawrzeć informacje o posiadanych uprawnieniach, przebytych kursach oraz przedstawić przykłady swoich dotychczasowych realizacji (najlepiej w atrakcyjnej formie wizualnej).
  • Analiza konkurencji to często problematyczna kwestia dla osób przygotowujących biznes plan firmy. Należy jej dokonać w możliwie najbardziej szczegółowy sposób, bo tylko dzięki temu zyskuje się rzeczywisty obraz szans i możliwości (analiza rynku).

Analiza strategiczna

Analiza strategiczna rozpoczyna się od analizy SWOT. Analiza SWOT to działania polegające na wskazaniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych mogących wpływać na powodzenie przedsięwzięcia. Analiza SWOT dzieli się na 4 części wskazujące mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia w rozwoju firmy.

Biznes plan firmy

Rozważając możliwość otwarcia firmy budowlanej, warto skorzystać z porad doświadczonych ekspertów. W Well Done Business pomożemy Państwu nie tylko napisać spełniający wszelkie wymogi formalne profesjonalny biznes plan firmy, ale też podpowiemy, co zrobić, by zwiększyć swoje szanse na sukces.