Biznesplan apteki

Prowadzenie apteki może być bardzo opłacalnym zajęciem, pod warunkiem, że zadba się o odpowiednią lokalizację i przygotuje rzetelną analizę konkurencji. Biznesplan apteki co do struktury i zawartości nie różni się właściwie od tego rodzaju dokumentów sporządzanych na potrzeby innego typu przedsięwzięć biznesowych.

Powinno się zatem zawrzeć w nich następujące kwestie:

  • opis planowanej działalności gospodarczej,
  • lokalizacja planowanej działalności gospodarczej,
  • opis konkurencji,
  • walory firmy decydujące o przewadze planowanej działalności względem konkurencji,
  • analiza mocnych i słabych stron planowanej działalności gospodarczej,
  • plan strategiczny,
  • analizę finansową przedsięwzięcia, która pozwoli precyzyjnie określić m.in. to, jaki będzie koszt otwarcia apteki.

Przyjrzymy się bliżej poszczególnym elementom struktury tego dokumentu i postaramy się je szczegółowo omówić, aby jak najlepiej wyjaśnić specyfikę dotyczącą sporządzania profesjonalnego biznesplanu. Otwierając aptekę, trzeba bowiem wziąć pod uwagę wiele istotnych kwestii, które wbrew powszechnej opinii nie dotyczą jedynie sprzedaży leków.

Co powinien zawierać opis planowanej działalności gospodarczej?

W tej części biznesplanu powinno się zawrzeć szereg danych dotyczących miejsca prowadzenia działalności oraz wyposażenia apteki i zatrudnianego personelu. Ważny jest także szczegółowy plan finansowy. Należy podać nazwę placówki, imię i nazwisko właściciela prowadzonej działalności gospodarczej, formę organizacyjną przedsięwzięcia, charakterystykę i miejsce prowadzonej działalności, ilość pracowników wraz z opisem ich stanowisk i kompetencji oraz status nieruchomości, w której świadczone będą usługi związane z prowadzoną działalnością i opis wyposażenia apteki.

Lokalizacja działalności gospodarczej

W biznesplanie apteki nie może zabraknąć informacji o tym, gdzie będzie odbywała się sprzedaż leków. Chodzi tu nie tylko o podanie adresu, ale też określenie, jak wygląda najbliższa okolica apteki, czyli np. czy w pobliżu znajdują się szkoły, sklepy, inne tego typu placówki oraz duże osiedla mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o biznesplan apteki, jest to istotne, by móc dobrze oszacować szanse powodzenia danego interesu. Ponadto, w tym dziale należy zawrzeć informacje o samym lokalu – ile znajduje się w nim pomieszczeń, jakie będzie ich przeznaczenie, jaka jest ich powierzchnia oraz jak apteka będzie urządzona.

Opis konkurencji

W tym punkcie chodzi o określenie, ile punktów świadczących podobne usługi znajduje się w najbliższej okolicy i w jakich godzinach oraz dniach są czynne. Celem przyświecającym tworzeniu takiego zestawienia również jest możliwość realnej oceny swoich szans na rynku. Warto również opracować dobry plan marketingowy, który pozwoli wyróżnić ofertę na tle konkurencyjnych propozycji.

Cechy firmy decydujące o przewadze planowanej działalności względem konkurencji

W przypadku aptek taką przewagą może być nie tylko bardzo dobra lokalizacja i brak konkurencji w najbliższej okolicy, ale też zakres świadczonych usług. Nie wszystkie apteki oferują możliwość wykonania lekarstw na miejscu, więc może być to jeden z czynników decydujących o wypracowaniu prymatu nad bezpośrednimi konkurentami. Nie bez znaczenia dla atrakcyjności oferty danej apteki są także oferowane przez nią ceny leków, suplementów diety czy innych produktów pielęgnacyjnych.

Analiza mocnych i słabych stron planowanej działalności gospodarczej

Po stronie mocnych stron można bez wątpienia zapisać fakt posiadania własnego lokalu i kapitału niezbędnych do prowadzenia działalności. Atutem będzie także przygotowanie bogatej oferty dla klientów – obejmującej zarówno suplementy diety, jak i wydawanie leków – oraz prowadzenie sprzedaży w dni powszednie (najlepiej do późnych godzin wieczornych), i w weekendy oraz święta. Jeśli apteka nie posiada odpowiedniego wyposażenia lub niektóre pomieszczenia wymagają remontu, to w biznesplanie należy to uwzględnić na liście słabych stron. Na niekorzyść biznesu może również przemawiać słaba lokalizacja, to znaczy taka, która nie rokuje pozyskania odpowiedniej liczby klientów.

Plan strategiczny apteki

Mówiąc w największym skrócie, plan strategiczny powinien zawierać informacje o działaniach, które zostaną podjęte, by wyeliminować słabe punkty danego przedsięwzięcia, w tym wypadku – apteki.

Analiza finansowa przedsięwzięcia

W tej części trzeba wymienić koszty związane z prowadzeniem działalności. Są to, m.in. koszt wynajmu (jeśli nieruchomość nie jest własnością przedsiębiorcy), koszty koniecznych remontów w aptece i dostosowania obiektu do potrzeb prowadzonej firmy, a także opłaty za media, zakup środków trwałych oraz wydatki na promocję i reklamę otwieranej placówki. Jeżeli na wyposażeniu firmy znajdują się też samochody służbowe dla pracowników, to w szczegółowym biznesplanie apteki nie może zabraknąć informacji i o tym.

Odpowiednie przygotowanie kluczem do sukcesu

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych typów działalności gospodarczej – prowadzenie apteki wiąże się oczywiście z pewnym ryzykiem. Negatywne czynniki da się jednak znacząco ograniczyć poprzez rzetelne przygotowanie się do inwestycji. Jeśli zatem poszukują Państwo kompleksowego wsparcia w zakresie opracowania szczegółowego biznesplanu, to serdecznie zachęcamy do kontaktu!